Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS215 BİREY, TOPLUM VE HEKİM 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Hekim olarak toplumun farklı gruplarına hizmet sunarken, bu gruplarla doğru iletişim kurmak, onları anlamaya çalışmak, onlara karşı çocukluğundan beri geliştirdiği önyargılarını fark etmek ve bunlarla başa çıkmak gerektiğini anlamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Doç. Dr. Hasan Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Mıdık, Dr. Öğr. Üyesi Miki Him, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yüce Tar, Öğr. Gör. Gülay Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güney S. 2012. Sosyal Psikoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Aronson E, Wilson T, Akertin R. 2012. Sosyal Psikoloji. Kaknüs Yayıncılık, Ankara Harlak H. 2001. Önyargılar. Sistem Yayıncılık, İstanbul Çayır K. 2012. Ayrımcılık, çok boyutlu yaklaşımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yedi sunum, yedi deneyim paylaşımı, bir film tartışması, bir gözlem çalışması ve bir festival yer almaktadır. Sunumlarda teorik bilgiler verilmekte, deneyim paylaşımlarında ise konuyla ilgili kişilerle sohbet ve soru-cevap tarzında görüşmeler yapılmaktadır. Gözlem çalışmaları gruplar halinde ve farklı dezavantajlı gruplarla ilgili olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda tüm öğrencilerin katıldığı tartışma oturumu yapılmaktadır. Ödev olarak, belirlenmiş bir kitap okuması ya da bir filmi izlemesi ve onunla ilgili tartışma yapması istenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 70
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 30
1 Ara Sınav 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
10 Tartışma 1 3 3
16 Alan Gezisi 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, hastalık, toplum: Hekimlikte kültürel farklılıklar Ötekileştirme (Algı, tutum, önyargı, ayrımcılık, damgalama ve ilişkili davranışlar) Aile, yaşlılar ve çocuklar Toplumsal cinsiyet Suç ve suçlu psikolojisi Kültürel çeşitlilik ve kültürel etkileşim, kültürel farklılıklar ve hekim Deneyim paylaşımları: İki kadın hekimin deneyimleri; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlügü, KOZA Şiddeti önleme ve izleme merkezi müdürünün deneyimleri; Denetimli Serbestlik Müdürünün deneyimleri; Cezaevi savcısının ve Cezaevi hekiminin deneyimleri.
2 Alt kültürler İnanç temelli ötekileştirme Cinsel yönelimler Deneyim paylaşımları: Yavuz Selim Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi hekiminin deneyimleri; Bir Yavuz Selim Mahallesi sakininin deneyimleri; Gözlem çalışmaları: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Video izlemi: Benim Çocuğum
3 Tartışmalar: Onlar İçin Ne Yapabiliriz? Huzurevi, Yetiştirme Yurdu, Denetimli Serbestlik, Yavuz Selim Mahallesi, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi gözlemlerinin tartışılması. Festival: Öğreniyorum, Öğretiyorum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257961 Sağlığın ve hastalığın biyomedikal ve sosyal modellerini karşılaştırabilmeli
2 1257962 Sağlıkta kültürel farklılıkların önemini açıklayabilmeli
3 1257963 Algı, tutum, önyargı, ayrımcılık, ötekileştirme ve damgalama kavramlarını açıklayabilmeli
4 1257964 Önyargılarını fark edebilmeli
5 1257965 Dezavantajlı gruplarla ötekileştirme arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli
6 1257966 Toplumsal cinsiyet kavramını açıklayabilmeli
7 1257967 Cinsel kimlik, cinsel rol ve cinsel yönelim kavramlarını açıklayabilmeli
8 1257968 Suç ve suçlu kavramlarını açıklayabilmeli
9 1257969 Dezavantajlı gruplarla ilgili resmi ve resmi olmayan kurumları ve işlevlerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 5 5 4 4 5
2 5 3 4 5 5 4 4 5
3 5 3 4 5 5 4 4 5
4 5 3 4 5 5 4 4 5
5 5 3 4 5 5 4 4 5
6 5 3 4 5 5 4 4 5
7 5 3 4 5 5 4 4 5
8 5 3 4 5 5 4 4 5
9 5 3 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek