Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS227 FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ 927001 2 3 4

Dersin Amacı

1-Düzenli fiziksel aktivitenin önemini kavratmak, doğru ve yeterli fizik aktivite düzeyi konusunda bilgi vermek 2-Ergonominin tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmalarını, ergonomik olmayan çevre ve iş ortamında ortaya çıkabilecek sağlık problemleri açısından farkındalık kazanmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Blok Başkanı Doç. Dr. Yeşim Akyol Blok Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Ulus & Blok Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sunter Doç. Dr. M. Ece PİRZİRENLİ Prof. Dr. Gökhan Sarısoy Doç. Dr. Ferhat Say Yrd. Doç. Dr. Yasin SELÇUK

Ön Koşul Dersleri

Sınıf II veya III öğrencisi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

none

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed: Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2016, 1. ve 2. cilt 2. DeLiSa-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Çeviri Ed:Tansu Arasıl, Nurten Eskiyurt, Güneş Yayınları, 1. ve 2. Cilt 2014 Baskı 3. Tıbbi Rehabilitasyon. Ed: Hasan Oğuz , Haşim Çakırbay , Burcu Yanık, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015 4. Temel Geriatri, Ed: Yeşim Gökçe Kutsal, Dilek Aslan, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007 5. Ergonomiye giriş: Ders notları. Ed: Çağatay Güler, Ankara Tabip odası, 2001, Ankara 6. Ergonomi çalışma ortamı ve fiziksel çevre: gürültü, titreşim, aydınlatma, hava kirliliği, Ed: Gülten İncir, MPM, 2008, Ankara 7. http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=31 fiziksel aktivite bilgi serisi 8. http://beslenme.gov.tr/content/files/yayinlar/brosurler/dahaoncehazirlanmis_brosurler/yolculuk_brosur.pdf 9. http://beslenme.gov.tr/content/files/basin_materyal/Fiziksel_aktivite_rehberi/farehberi_tr.pdf 10. http://beslenme.gov.tr/content/files/fa/yetiskinlerdefizikselaktivite.pdf 11. http://beslenme.gov.tr/content/files/fa/engellilerdefizikselaktivite_2.pdf 12. http://beslenme.gov.tr/content/files/basin_materyal/Fiziksel_aktivite_rehberi/2_yaslilar.pdf 13. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/uyelik/beslenme_bilgi_serisi/Kitaplar/e/e_06_gebelikveegzersiz.pdf 14. http://beslenme.gov.tr/content/files/basin_materyal/Fiziksel_aktivite_rehberi/1_cocuk_ergenler.pdf 15. http://beslenme.gov.tr/content/files/Tuz/7_aral_k_12-18_yas_piramid_poster.pdf 16. https://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/t32.pdf Not: OMU-Kütüphanesinde kitap kaynakları bulunmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Postürün tanımı, postür egzersizleri Egzersiz fizyolojisi Çocuk, gebe, yaşlı ve erişkinde, engelli bireyler için önerilen egzersizler Kronik hastalıklar için önerilen egzersizler Fizik aktivite esnasında acil müdahaleler Fizik aktivite ve beslenme ilişkisi Ergonominin tanımı ve içeriği İş ortamındaki psikolojik ve fiziksel şiddet İş ortamında ve yolculuk için önerilen egzersizler

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Postür nedir? Postural farkındalık nasıl sağlanır? yok yok
2 Postür egzersizleri yok yok
3 İş yaşamında sık karşılaşılan kas iskelet sistemi problemleri yok yok
4 Sağlığın iyileştirilmesi yok yok
5 Birinci basamakta egzersiz yok yok
6 Egzersiz fizyolojisi yok yok
7 Ergonomi nedir? Ergonomik Düzenlemeler nelerdir? yok yok
8 Çocuk, ergen ve yetişkinde fiziksel aktivitenin önemi yok yok
9 Yolculuk ve iş yerinde fizik aktivite sınıfta gösteri yok
10 Gebelik ve fiziksel aktivite yok yok
11 Yaşlılarda fiziksel aktivitenin önemi yok yok
12 Fiziksel aktivitenin toplumsal etkileri yok yok
13 Fizik aktivite esnasında yaralanmalarda acil müdahaleler yok yok
14 Fiziksel Aktivite ve Beslenme yok yok
15 Diyabet/obesite ve Fiziksel aktivite yok yok
16 İş yerinde fiziksel ve psikolojik stresle baş etme yöntemleri yok yok
17 Engellilerde fiziksel aktivite ve spor faaliyeti seçimi yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305054 Postürü tanımlar, doğru ve yanlış postür farkını ifade eder, postür egzersizlerini listeler
2 1305073 İş yaşamında sık karşılaşılan üst ve alt ekstremite, omurga kas iskelet sistemi problemlerini listeler
3 1305074 Egzersiz esnasında kas, dolaşım, solunum sisteminde olan değişiklikleri söyler
4 1305093 Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar
5 1305094 Çocuk, ergen ve yetişkin, yaşlı ve gebe ve engelli bireylerde fiziksel aktivitenin önemi açıklar
6 1305095 Fizik aktivite sırasındaki yaralanmalarda ilk yardım müdahalelerini söyleyebilir ve önceliğine göre sıralayabilir
7 1305097 İş yerinde fiziksel ve psikolojik stresle baş etme yöntemlerini söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır