Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS231 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu bloğun amacı öğrencilere iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda farkındalık kazandırmak ve bilgi aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Prof. Dr. Cihad DÜNDAR Prof. Dr. Şennur DABAK Prof. Dr. Sevgi CANBAZ Prof. Dr. A. Tevfik SÜNTER Prof. Dr. Ahmet BAYDIN Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL Prof. Dr. Yüksel ARDALI Doç. Dr. Latif Duran Yrd. Doç. Dr. Özlem TERZİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L(Eds). Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2012. 2- Halk Sağlığı Genel Bilgiler. Öztürk Y, Günay O(Eds). Kayseri,2011. 3- İŞ Sağlığı ve Güvenliği. Bilir N. Güneş Tıp Kitabevi,2016. 4- Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi. ÇSGB. 5- Sağlık Boyutuyla Ergonomi. Güler Ç(Ed). Palme Yayıncılık,2004. 6- İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamalrı. Akbulut T(Ed). Sistem Yayınclık, 1994. 7- İş Sağlığı ve Güvenliği. Bilir N, Yıldız AN(Eds). Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2014. 8- Temel İş Sağlığı ve Güvenliğ eğitimi. Tanır F(ed). Akademisyen Kitabevi, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste iş sağlığı, güvenliği ve meslek hastalıkları tanımı, iş-sağlık ilişkisi, İSG’nin amaçları, uluslar arası ve ulusal mevzuat, işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları, iş ortamından kaynaklanan sağlığı bozan etmenler ile kişiye ve iş yerine yönelik koruma önlemleri konularında sunumlar ve uygulamalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
16 Alan Gezisi 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Sağlığı ve Güvenliği’ne Giriş, Tanımlar, Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi İşyerinde Sağlık Gözetimi İşyerinde Çalışma Ortamı Gözetimi Kimyasal Risk Etmenleri Fiziksel Risk Etmenleri
2 Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar İş kazaları Kişisel Koruyucu Donanımlar İş Etiği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
3 İlk Yardım Tozlarla Meydana gelen Meslek Hastalıkları
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247045 İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yapabilir.
2 1247046 Uluslar arası ve ulusal mevzuatı tanımlayabilir.
3 1247047 İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını listeleyebilir.
4 1247048 İşyerinde sağlık gözetimi, çalışma ortamı gözetimi ve risk analizi yapabilir.
5 1247049 Meslek hastalığının tanımını yapabilir ve örnek verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5
2 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5
3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek