Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP303 TRAVMA 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Erişkin ve çocuğa yönelik fiziksel ve ruhsal travmaların fizyopatolojisi, epidemiyolojisi, travmayla ilişkili sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve adli süreçlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper TARIM Doç. Dr. Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK Doç. Dr. M. Ece AYDIN (İngilizce) Prof. Dr. Türker YARDAN (İngilizce) Prof. Dr. Y. Sancar Barış Prof. Dr. Kerameddin Aydın Prof. Dr. Ahmet Baydın Prof. Dr. Yılmaz Tomak Prof. Dr. Ender Arıtürk Prof. Dr. Dr. M. Selim Nural Doç. Dr. Hızır Ufuk Akdemir Doç. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı Prof. Dr. Burçin Çelik Doç. Dr. Yeşim Akyol Doç. Dr. Hasan Göçer Doç. Dr. Ahmet Turla

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Emergency Medicine, A comprehensive study guide, fifth edition, Judith E Tintinalli, Gabor D Kelen, J Stephan Stapczynski, Mc Graw Hill, 2000, New York. Trauma, fourth edition, Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE, Mc Graw Hill, 2000, New York. Travma, birinci baskı, Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M, İstanbul Medikal yayıncılık Ltd. Şti, 2005, İstanbul. Temel Nöroşirürji Kitabı – Türk Nöroşirürji Derneği yayınları, cilt 1–2, 2005 Ortopedi ve Travmatoloji, Editör Prof. Dr. Ertan Mergen Ortopedi ve Travmatoloji, Editör Prof. Dr. Güven Yücetürk Review of Orthopaedics, Mark D. Miller Oğuz Polat. Klinik Adli Tıp. Seçkin Yayıncılık, Ankara, http://www.eatonhand.com www.trauma.org

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, panel, klinik beceri eğitimi (MDU), anatomi laboratuar uygulamaları, bağımsız öğrenme, PDÖ oturumları, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Travma ve Sağlık Sorunları,Travmanın İlk Değerlendirilmesi,Boyun Topografik Anatomisi,Travma Fizyopatolojisi,Maksillofasial-boyun travmasında görüntüleme,Kranial travmada görüntüleme,Göğüs ve Karın Topografik Anatomisi,Kas İskelet travmasında görüntüleme I,Şok Kas İskelet Öykü Fizik Muayene , Atel Yapma, Velpau, 8 Bandajı, Parmak Ateli Yapma ,Direk Ekstremite Grafisi Değerlendirme , Anatomi
2 Spinal travmada radyoloji,Acil Pediatrik hastalarda radyolojik yaklaşım,Toraks travmasında görüntüleme ,Pelvis Topografik Anatomisi,Abdominal travmada görüntüleme ,Çocuk Travmasına Yaklaşım,Toraks Travmasına Yaklaşım,Kas İskelet travmasında görüntüleme II,Kalp ve Damar Travmasına Yaklaşım,Ekstremite Travmasına Yaklaşım,Pelvıs Travması ve Kompartman Sendromu Üretral katater takma ,Ekstremite Yaralanmalarında Kanama Kontrolü Ve Kopan Uzvun Transportu,Direk Kafa Grafisi Değerlendirme ,Yara Bakımı Anatomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338003 Travmanın tanımı
2 1338004 Travmalı hastaya yaklaşım
3 1338005 Travmalı hastanın transportu sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları
4 1338006 Travma sonrası hemodinamik değişiklikler
5 1338007 Kafatasını oluşturan kemikleri
6 1338008 SSS ve periferik sinir sistemi arasında iletimi sağlayan yollar
7 1338009 Sinir sistemi iletimini oluşturan anatomik birimler
8 1338010 Kafa travmasına eşlik eden erken dönem klinik sorunlar
9 1338011 Göğüs travmasının tiplerine göre patolojik ve klinik sonuçlar
10 1338012 Karın organlarının topografisi
11 1338013 Ekstremite travmalarına acil yaklaşım prensipleri
12 1338014 Kırık komplikasyonları
13 1338015 Çocuk hastalarda burun yolunun önemi
14 1338016 Travmalı hastada adli sorunlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
10
11
12
13
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek