Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP309 YAŞLANMA 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Yaşlanmanın hücre ve sistemler üzerindeki etkilerinin ve yaşlanma ile ilişkili hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sezgin Güneş Prof. Dr. Dilek Durmuş

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güncel geriatri el kitabı/Editörler Dilek Aslan, Yeşim Gökçe Kutsal. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2017. ISBN 978-605335288-4. 2. Temel geriatri/Editör Yeşim Gökçe Kutsal; editör yardımcısı Dilek Aslan. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2007. ISBN 978-975-27-7151-2. 3. Endokrinoloji, metabolizma ve beslenme hastalıkları: geriatri ilavesi ile / editör Ergin Sencer; yazarlar Özkan Sandalcı...[ve bşk.]. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2001. 4. Geriatri pratiğinde demans sendromu/ Editörler Ahmet Turan Işık, Oğuz Tanrıdağ. İstanbul: Som Kitap, 2009.ISBN 978-605603554-8. 5. Genetics of ageing, Kenyon DJ. Nature, 2010, 464, 504-512. 6. Yaşlanma ve Yaşlanmayla İlişkili Hastalıklardaki Epigenetik Değişiklikler. Gunes S, Bayramov B. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2016;36(3):162-70. 7. Effects of aging on the male reproductive system. Gunes S, Hekim GN, Arslan MA, Asci R. J Assist Reprod Genet. 2016 Apr;33(4):441-54. 8. Brocklehurst's textbook of geriatric medicine and gerontology / [editors] Howard M. Fillit, Kenneth Rockwood, John B Young. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2017. ISBN 978-0-7020-6185-1. 9. Rapid review of medicine in old age. / Michael Vassallo, Stephen Allen. London: Manson Publishing, ©2008. ISBN 978-1-8407-6090-3.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Yaşlanmanın hücre, organ ve sistemler üzerindeki etkileri ve yaşlanma ile ilgili başlıca hastalıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 24 1
54 Ev Ödevi 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
19 Beyin Fırtınası 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlanmanın Hücresel Temelleri Yaşlılıkta Enfeksiyon Hastalıkları ve Seyri Yaşlanmanın Endokrinolojik Sistem Üzerine Etkileri Yaşlanma ve Beyin Yaşlanmanın kardiyak etkileri Yaşlanmaya Psikiyatrik Bakış Cinsel İşlev Değişiklikleri ve Yaşlanma Değişik yaş gruplarında öykü alma İntravenöz girişim Aile soyağacı İV damar yolu açma ve serum seti hazırlama Yoktur
2 Yaşlanmanın Gastroenterolojik sistem üzerine etkileri Yaşlanmada İşitme Problemleri Osteoporoz Yaşlanmanın Renal Sistem Üzerine Etkileri Yaşlanma ve Solunum Sistemi Yaşlılıkta Ağız ve Diş Sağlığı Yaşlanma ve Kadın Genital Sistem
3 Yaşlılarda Beslenmenin korunması Yaşlanma ile İlgili Göz Hastalıkları Yaşlanma ile ciltte meydana gelen değişiklikler Yaşlı Epidemiyolojisi ve İstismarı Yaşlılarda İlaç Kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313108 Yaşlanmanın hücre, organ ve sistemler üzerindeki etkilerini açıklar
2 1313109 Yaşlanma ile ilgili hastalıkları listeler
3 1313110 Yaşlanma ile ilişkili hastalıkları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2
2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek