Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP311 ENDOKRİN SİSTEM 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Endokrin Sistem Bloğuna katılan öğrencilerin endokrin sistemi oluşturan organların yapıları ve normal fonksiyonlarını bildiği kabul edilerek bu organlarla ilgili hastalıkların patofizyolojini multidisipliner bir eğitim ile hasta perspektifi de göz önüne alınarak verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ramis ÇOLAK Dr. Ayşegül ATMACA Dr. Elif KILIÇ KAN Dr. ÖZgür Korhan TUNCEL Dr. MUrat AYDIN Dr. Şennur DABAK Dr. Birşen BİLGİCİ

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Williams textbook of Endocrinology.—13th ed./ Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg.—Thirteenth edition. Endocrinology : basic and clinical principles / edited by Shlomo Melmed, P. Michael Conn.— 2nd ed. ‘’Basic & Clinical Endocrinology’’ by Greenspan FS, Gardner DG; Lange Medical Books/McGraw-Hill ‘’Harrison’s Principles of Internal Medicine’’ by Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin, Fauci, Root. ‘’Endokrinoloji Temel ve Klinik’’ Editör: Selahattin Koloğlu, Medical Network. ‘’Endokrinoloji El Kitabı’’ Editörler: Taylan Kabalak, Candeğer Yılmaz, Mehmet Tüzün, İzmir Güven & Nobel Tıp Kitabevleri. ‘’Her Yönüyle Diabetes Mellitus’’ Editör: Mustafa Yenigün, Nobel Tıp Kitabevi. Endokrinoloji Metabolizma ve Diabet Ed: Metin Özata İstanbul Medikal Yayıncılık ‘’The Thyroid A fundamental and clinical text’’ Werner & Ingbor’s by Baverman and D.Utiger Lippincott Williams & Wilkins ‘’Endocrinlogy’’ LJ De Groot W.B.Saunders Company

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endokrin Sistem bloğu OMU Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimin 3. yılında uygulanır. 4 haftalık bu blokta temel tıp bilgileri, klinik olgu ve hastalıklarla integre edilir. Endokrin sistem hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, sürrenal, pankreas ve gonadları içine alır. Endokrin Sistem bloğu teorik ve pratik eğitime İç Hastalıkları (Endokrinoloji), Biyokimya, Çocuk hastalıkları, Patoloji, Farmakoloji, Nükleer Tıp, Radtoloji Anabilim Dalları katılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 59 1 59
7 Laboratuvar 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 85 1 85

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrin Sistem Hastalıklarına Genel Yaklaşım,Klinik Biyokimyaya giriş, Adrenal Hormonlar, Hipofiz Bozukluklarır,Gonad ve steroid hormonların biyokimyası,Endokrin sistem hastalıklarının patolojisi,Endokrin sistem patolojilerinde nükleer görüntüleme yöntemleri , Posterior Hipofiz, Tiroid Hormonlarının biyokimyası,Tip 2 Diabetes Mellitus Etiyopatogenez,Endokrin Hastalıklarda Temel Radyolojik Bulgular,Tip 2 Diabetes Mellitus Tanı, sınıflama ve klinik, Çocukluk çağında başlayan diyabet, Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar/İOAD ,
2 Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar/İnsülinler, Diyabetin Akut komplikasyonları,İyot ve Tiroid, Diyabetin kronik komplikasyonları, hipoglisemi, Boyun ve tiroid bezi fizik muayene
3 Hipotiroidizm, Tiroiditler, guatr, hipertiridi, Adrenal korteks Hiperfonksiyone hastalıkları,Adrenal korteks Hipofonksiyone hastalıkları, ,Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, Ca metabolizmasının hormonal kontrolü ve ilaçlar,Adrenal Medülla Hastalıkları, Çocukluk dönem Su metabolizması bozuklukları,Sağlık Coğrafyası Patoloji
4 Hirsutizm, Cinsel farklılaşma bozuklukluları,Hormon ve kötüye kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255176 Endokrin sistemi meydana getiren organların bir sistem olarak nasıl çalıştığı, normal fonksiyonların organizasyonu ve kontrolünün bilmesi,
2 1255177 Endokrin sistem organlarına ait patolojilerin sınıflandırılması, tanısına ait prensipleri öğrenmesi,
3 1255178 Endokrin sistem hastalıklarının toplum içindeki sıklığı ve önemini kavraması
4 1255179 Endokrin sistemin kontrol mekanizmalarını bilmesi
5 1255180 Hormon eksikliği ya da fazlalığı nasıl ortaya çıktığını, bunun sonuçlarının neler olduğunu bilmesi
6 1255181 Endokrin hastalıklarda semptomlar ve klinik tablolar neler olduğunu bilmesi
7 1255227 Endokrin hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan yöntemler neler olduğunu, ne işe yaradıklarını kavraması
8 1255228 Diffüz hiperplazi, nodüler hiperplazi, atrofi, adenom, karsinom. farkları, ilişkileri ve klinik öneminin neler olduğunu bilmesi
9 1255229 Klinik patolojide kullanılan (laboratuar) yöntemler(i) neler olduğu, farklı yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını (maliyet, uygulanabilirlik, özgüllük, duyarlılık, tekrarlanabilirlik) kavraması
10 1255230 Klinik biyokimyanın değerlendirdiği işlevler ve bunlarla ilişkili testler neler olduğunu (sistem/organ düzeyinde genel yaklaşım) kavraması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek