Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS311 SPOR HEKİMLİĞİ 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu programda öğrencilerin spor hekimliği alanına ait bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Başkan: Prof. Dr. Dilek DURMUŞ Başkan Yardımcısı: . Doç. Dr. Hasan GÖÇER Doç. Dr. Latif DURAN Prof. Dr. Dilek DURMUŞ Doç. Dr. Ersin KÖKSAL Doç. Dr. Hasan GÖÇER Doç. Dr. Özlem MIDIK

Ön Koşul Dersleri

biyomekanik ve kontrol bloğu almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

• Spor hekimliği ile ilgili temel kavramları tanıma • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde spor hekimliği ile ilgili uygulamalara ait bilgi, beceri ve tutum kazanma • Spor ile ilişkili yaralanma ve hastalıkların temel tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik yaklaşımları hakkında farkındalık kazanma • Sağlıklı yaşam tarzı için önerilen egzersiz reçetelemeleri hakkında farkındalık kazanma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Frontera WR.,Herring SA., Micheli LJ., Silver JK. Clinical Sports Medicine. Medical Management andRehabilitation. Elsevier Publishing, 2006. 2. Günay İ. Temel Biyofizik. Cilt 1: Biyomekanik. Güneş Tıp Kitabevi, 2014 3. Frontera WF. (Çev: Tansu Arasıl, Nurten Eskiyurt). DeLiSa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Kitabevi, 2014. 4. Anderson J., Read JW. Atlas of Imaging in Sports Medicine. McGraw Hill Publishing, 2008 5. Johnson DL., Mair SD. Clinical Sports Medicine. Elsevier Publishing, 2006 6. Mcmahon PJ. Current Diagnosis &Treatment. McGraw Hill Publishing, 2006 7. WD Mcardle., Katch FI., Katch VL. Sports and Exercise Nutrition. Lippincott Publishing, 2008 8. Ergen E. Spor Bilimleri Hekimliği Yazıları. Nobel Yayın Dağıtım, 2004 9. Çetin HN. Toplum sağlığı için nerede, niçin nasıl spor yapılır? Turna Yayıncılık, 10. Ersoy G. Egzersiz ve Spor yapanlar için beslenme, Nobel Yayın Dağıtım 11. İşler H. Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri Rehber Kitabı, Ol Kitap, 12. Çetin HN., Flock T. Genel Kondüsyon Antrenmanı ve Sporda Performans Kontrolü, Turna Yayıncılık, 13. Cankur NŞ. Kanbir O. Spor Anatomisi. Ekin Basım Yayın, 14. Güneş Z. Spor ve Beslenme. Antrenör ve Sporcu el kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, 15. Erdemli A. Spor yapan İnsan. E yayınları, 16. Tükenmez M. Toplumbilim ve Spor. Kaynak Yayınları, 17. Griffith HW. Spor Sakatlıkları Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık, 18. Ercan HY. Spor ve Egzersiz Psikolojisi.. Nobel Yayın Dağıtım, 19. İnal HS. Spor Biyomekaniği Temel Prensipler. Nobel Yayın Dağıtım, 20. Cicioğlu İ., Tamer K., Günay M. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi 21. Ergen E. Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları. Nobel Yayın Dağıtım, 22. Solak MT., Görmüş ZI., Görmüş N., Solak H. Spor ve Kalbimiz. Nobel Yayın Dağıtım, 23. Yılmaz L. Sık karşılaşılan Spor yaralanmaları ve ilk müdahale. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Spora olan ilgi sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde yüksektir. Spor köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte spor hekimliğinin ortaya çıkışı 20. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Spor Hekimliği, spora bağlı ortaya çıkan yaralanmalar ve onların engellenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp alanıdır. Bu alanda beden eğitimi uzmanı, spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, beslenme uzmanı ve spor hekimi gibi pek çok disiplin ortaklaşa bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
23 Proje Sunma 1 30 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
51 Sözlü Sınav 2 30 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye’de Spor Hekimliği Spor hekimi ne yapar? Kas iskelet sistemi anatomi ve biyomekanik özellikleri Sporcularda sık görülen kalp, solunum, endokrin ve deri hastalıkları Egzersiz ve spor fizyolojisiSporcu beslenmesiSpor yaralanmaları ve tanı testleriSpor yaralanmalarında cerrahi ve rehabilitasyonAntrenman Genel adaptasyon sendromu Rv: egzersiz Ne zaman, nerede, nasıl? Sağlıklı yaşam egzersizleri Hamilelik, obesitedeDoping, doping test prosedürleri, doping yöntem ve maddeleri Spor yaralanmalarında Alçı- Atel Spor yaralanmalarında ilkyardım uygulamaları Sporcu muayenesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327637 • Spor hekimliği ile ilgili temel kavramları tanıma • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde spor hekimliği ile ilgili uygulamalara ait bilgi, beceri ve tutum kazanma • Spor ile ilişkili yaralanma ve hastalıkların temel tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik yaklaşımları hakkında farkındalık kazanma • Sağlıklı yaşam tarzı için önerilen egzersiz reçetelemeleri hakkında farkındalık kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır