Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS323 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Sağlık, hastalık, hasta-hekim ilişkileri bağlamında gerçekleştirilen davranışların tıpta insan bilimlerine ait çalışma alanlarında değerlendirilmesi, tıbbi bilimlerle sosyal bilimlerin kesişme noktasında bulunan tıpta insan bilimleri alanlarında bilgi, beceri ve tutum edinilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ramis ÇOLAK, Prof. Dr. Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Doç. Dr. Latif DURAN, Doç. Dr. Davut GÜVEN, Doç. Dr. Abdullah MARANGOZ, Dr. Öğr. Üyesi Rahman YAVUZ, Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin SELÇUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

I. Sınıf Tıp Etik, Tarih ve Hukuk Seçmeli Bloğu programını tamamlayanlar, Tıpta İnsan Bilimleri seçmeli blok programını alamayacaklar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirhan,E.A.: Tıpta Etik ve Deontoloji(Yirmibirinci Yüzyılda) Nobel Tıp Kitabevleri, İst.2011, 1-704. 2. Demirhan,E.A.:Tıp Etiğinde Esaslar(İlkeler,Haklar ve Hekim-Hasta İlişkileri Bağlamında) (Olgu Örnekleriyle Klinik Etik Gözlemler,İstanbul Tıp Kitabevi,İst.2015,1-270 sahife. 3.Cirhinoğlu, Z: Sağlık Sosyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, İst.2016, 1-146 sahife.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıpta İnsan Bilimleri alanında Tıbbi Etik ve Deontoloji, Tıp Tarihi, Sağlık Sosyolojisi, Tıp ve Felsefe, Tıp ve Müzik, Sinema ve Tıp alanlarında eğitsel etkinlikler düzenlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 70
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 30
1 Ara Sınav 1 40 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 27 1 27
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
16 Alan Gezisi 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Bilgi Nasıl Gelişti?, Hipokratik Tıp Anlayışı, Türk ve İslam Medeniyetlerinde Tıp, Sağlık, Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, Hasta Rolü ve Doktor-Hasta ilişkisi Küresel Sağlık Reformu, Sağlık ve Hastalığın Deneyimleri, Damga, Sınıf-Irk/Etnisite-Toplumsal Cinsiyete Göre Sağlık Eşitsizliği, Sağlık-Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, Hasta Rolü ve Doktor-Hasta İlişkisi, Medikalizasyon ve Sağlık ve Hastalığın Toplumsal İnşası, Avrupa’da Tıbbın Değişimi ve Gelişimi?, XIX. yüzyıl ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tıp Tarihi, Sinema ve Dizilerde Tıp, Tıp Tarihi Müzeleri, Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Oturumu Amaç-Hedef ve Grupların Belirlenmesi
2 Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Oturumu-I, İbn-i Sina ve Tıp, Tıpta Buluşlar ve Meşhurlar, Tıpta Müzikle Tedavi, Gruplarla Dizi Gösterimi, Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Oturumu-II. Küçük Grup Çalışması, Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Oturumu.
3 Kadın Sağlığı ve Etik Sorunlar, Acil Servislerde Etik Sorunlar, Böbrek Naklinde Etik Konular, Yaşlılık Dönemi Etik Konuları, Reçete Yazmak ve İlaç Tedavisini Yönetmek İle İlgili Etik Konular, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müze Gezisi, AFAD Gezisi. Alan Gezisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241063 Antik çağ, eski uygarlıklar, Türk-İslam medeniyetleri, Avrupa ve Osmanlı dönemlerinde tıp tarihine katkı yapmış önemli hekim bilim insanlarını, tıbbi olayları, buluşları söyleyerek günümüz çağdaş tıp yaklaşımı ile ilişkilendirir
2 1241064 Sosyolojik bakış açısı ile sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar
3 1241065 Sağlık sosyolojisi yönüyle sağlık ve hastalığı toplumsal, bireysel ve küresel yönleriyle açıklar
4 1241066 Sağlık bakımında hasta güvenliğine etki eden faktörleri mesleklerarası işbirliği ve öğrenme ,tıpta profesyonellik ilkeleri doğrultusunda açıklar
5 1241067 Klinik etik problemi tanımlar, çözüm yollarını kavrar
6 1243256 Sağlık bakımı sunumu, hasta-hekim ilişkisi bağlamında tıbbın sinema, müzik, felsefe gibi bilimlerle olan ilişkisini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 4 1 3
2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 4 3 4
3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 4 2 3
4 3 4 3 2 2 3 1 3 2 4 3 5
5 3 4 3 3 2 2 1 3 2 4 3 4
6 3 3 1 1 1 3 1 2 3 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek