Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS325 ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu bloğun amacı yurt dışından özellikle Afrika ve Orta Doğu’dan gelen öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde o bölgelerde karşılaşabilecekleri enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ayrıca bu ülkelere seyahat edenlerin sağlığının korunması amacıyla alınacak önlemlerle ilgili -seyahat sağlığı hakkında- bilgi sahibi olmalarıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Esra Tanyel, Doç Dr Aydın Deveci, Yrd Doç Dr İlkay Bozkurt, Doç. Dr. Aynur Atilla, Uzm Dr Tuba Kuruoğlu, Prof Dr Asuman Birinci, Doç Dr Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEMOÇİN, Dr. Öğ. Görevlisi Heval Can Bilek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayşe Willke Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kitabı Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Programın genel hedefleri: • Orta Doğu ve Afrikada sık görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmaları • Bu ülkelere seyahat öncesi alınması gerekli önlemleri bilmeleri • Kendi ülkelerine döndüklerinde iyi ve deneyimli bir hekim olarak görev yapabilmelerini sağlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ORTA DOĞU-AFRİKA BÖLGESİNDEN GELEN HASTA YÖNETİMİ SAMSUN HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİSİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ Gezisi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325415 • Orta Doğu ve Afrikada sık görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmaları
2 1325428 Bu ülkelere seyahat öncesi alınması gerekli önlemleri bilmeleri
3 1325430 Kendi ülkelerine döndüklerinde iyi ve deneyimli bir hekim olarak görev yapabilmelerini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek