Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS501 GÖĞÜS CERRAHİSİ 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Mezuniyet öncesi OMÜ Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı kapsamında Göğüs Cerrahisi alanına dahil olan hastalıklara ait tanı ve tedavi yöntemleri konusunda, mezuniyet sonrası dönem için gereken tutumları kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet BAŞOĞLU Prof.Dr.Burçin ÇELİK Prof.Dr.Ayşen ŞENGÜL Doç.Dr.Yasemin BÜYÜKKARABACAK Dr.Öğr.Üyesi Selçuk GÜRZ Öğr.Gör.Dr.M.Gökhan PİRZİRENLİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Göğüs Cerrahisi Kitabı (2 Cilt) (Ed: İ.Ökten, Ş.Kavukçu) Özofagus Hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi (Ed: M.Yüksel, A.Başoğlu) Toraks Travmaları (Ed: M.Yüksel, G.Çetin)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Blok 3 haftadan oluşmaktadır. Blok öğrenciler A, B, C olarak 3 gruba ayrılmıştır. Öğretim Üyesi Hasta Başı Eğitimi: Gruplar sabah klinik yataklı servisinde programda yazan öğretim elemanı ile sabah hasta başı uygulaması yaptıktan sonra, programda gruplara göre planlanan servis, poliklinik ve ameliyathane eğitimi yapacaklardır. Programda yer alan konulardaki toplantı saatlerinde stajyer hekimlere mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası göğüs cerrahisi alanında kullanacakları bilgi ve beceri eğitimleri verilir. • Hasta Hazırlama: Programda belirtilen zamanlarda dağıtılan hastalar, öğrenciler tarafından olgu izlem dosyaları şeklinde hazırlanacaktır. Hazırlanan bu dosyalar stajın son günü sorumlu öğretim üyeleri ile tartışılacaktır. Her öğrenci hazırladığı hastasının günlük izlemini dosyaya kaydedecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 15 15
6 Uygulama/Pratik 1 50 50
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
14 Gözlem 1 50 50
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göğüs Cerrahisinde Hastaya Yaklaşım
2 Göğüs Cerrahisinde Radyoloji
3 Göğüs Cerrahisi Acilleri
4 Göğüs Cerrahisi Uygulamaları
5 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Karşılaşılabilecek Göğüs Cerrahisi Hastaları
6 Mezuniyet Sonrası Göğüs Cerrahisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337897 Akciğer kanseri
2 1337898 Özofagus Benign – Malign Hastalıkları
3 1337899 Mediasten Hastalıkları
4 1337900 Plevral efüzyon - Ampiyem
5 1337901 Pnömotoraks
6 1337902 Toraks travmaları
7 1337903 Göğüs duvarı anomalileri
8 1337904 Gögüs ağrısı
9 1337905 Dispne
10 1337906 Hemoptizi
11 1337907 Stridor 


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
3 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
4 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
6 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
7 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
8 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
9 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
10 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
11 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek