Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS503 ÇOCUK CERRAHİSİ 927001 5 9 5

Dersin Amacı

V. Sınıf Seçmeli staj dersleri ve çalışma programı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Mehmet Ender Arıtürk Prof Dr Ferit Bernay Prof Dr Ünal Bıçakcı Dr Öğretim Görevlisi Dilek Demirel

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Değerlendirme : Blok başarısı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Blok başarı notunun bileşenleri Gelişim sınav (%5) task sonu performans puanı (%15), klinik beceri puanı (%20), hasta yönetim becerisi puanı (%20) ve bilgi (%40) puanından oluşur. Klinik Beceri ve Hasta Yönetim Becerisi Puanları toplamı en az 20 olmak zorundadır. Bir blokta başarılı olmak için, devam ve baraj kriterlerinin karşılanması ve blok başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gereklidir. Bunlardan herhangi birinde yetersiz olanlar o blokta başarısız kabul edilirler ve dekanlıkça belirlenen tarihte bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında da başarısız olanlar blok tekrarı almak zorundadırlar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İç Rotasyon: Blok 3 haftadan oluşmaktadır. Blok öğrenciler A, B olarak 2 gruba ayrılmıştır. Öğretim Üyesi Hasta Başı Eğitimi: Gruplar programda yazan öğretim üyeleri ilgili bölüme ait kliniklerde servis, poliklinik ve ameliyathane eğitimi yapacaklardır. Sunumlar: Öğrencilere birinci haftada verilen Çocuk Cerahisi (1 adet) ve Çocuk Ürolojisi (1 adet) ile ilgili konulardaki makale, sunu veya bölüm konuları Üçüncü hafta boyunca saat 14-16 arasında sorumlu öğretim üyesinin eşliğinde tartışılacaktır. Her öğrenciye en az iki konu verilecektir. Sunum Geribildirim Formları: Kitapçıkta yer alan formlar haftanın son sunumundan sonra bloktan sorumlu öğrenci tarafından toplanarak aynı gün içinde dönem sekreterliğine teslim edilir. Poliklinik Çalışmaları: Programda belirlenmiş polikliniklerde öğrenciler hasta hazırlayacaklar, fizik bakı yapacaklar ve sorumlu öğretim üyeleri veya uzmanlarla klinik çalışma rehberi doğrultusunda tartışacaklardır. Hasta Hazırlama: Programda belirtilen zamanlarda dağıtılan hastalar, öğrenciler tarafından olgu izlem dosyaları şeklinde hazırlanacaktır. Hazırlanan bu dosyalar her taskın son günü sorumlu öğretim üyeleri ile tartışılacaktır. Her öğrenci hazırladığı hastasının günlük izlemini dosyaya kaydedecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır