Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS511 RADYOLOJİ 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Nororadyoloji, bas-boyun, toraks, abdomen, kas-iskelet, meme ve çocuk radyolojisinde pratikte ve acilde sık görülen hastalıkların ve normal radyolojik bulguları öğrenmek Girişimsel radyoloji hakkında temel bilgileri ve girişimsel radyolojinin avantajlarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. A. Veysel Polat Prof. Dr. Lütfi İncesu Dr. Öğr. Üyesi Kerim Aslan Prof. Dr. Murat Danacı Prof.Dr. Selim Nural Öğr. Gör Dr. İlkay Çamlıdağ Prof. Dr. Çetin Çelenk Prof. Dr. Muzaffer Elmalı Doç. Dr. Aslı Tanrıvermiş Sayit Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül İdil Soylu Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uzunkaya Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk

Ön Koşul Dersleri

Derse katılım için ön koşul yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klinik Radyoloji-2012 Prof. Dr. Ercan Tuncel

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Beyin ve spinal bölge patolojilerinde temel radyolojik bulgular, Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin nöroradyolojideki kullanım alanları, Toraks radyolojisinde akciğer grafisi ve BT'de karşılaşılan normal yapılar, normal ve patolojik olgu örnekleri, Direkt batın grafilerinin çekim teknikleri, endikasyonları, yorumlanması, Direkt batın grafilerinde normal yapılar, normal ve patolojik olgu örnekleri, Direkt karın grafisinde normal bağırsak gaz dağılımı, Barsak obstruksiyon bulguları, Gastrointestinal sistem perforasyon bulguları ile yer kaplayıcı lezyon bulgularının tanınmasına yönelik olgu örnekleri, Abdomenin bilgisayarlı tomografisinde; ileus, invaginasyon, intestinal volvulus, akut apandisit ve mezenter iskemi gibi akut karına yol açan patolojiler ile ilgili olgu örnekleri, çocuklarda radyolojik incelemelerde, özellikle BT incelemelerinde alınan radyasyon dozları, radyasyon riskleri ve doz azaltma stratejileri, radyasyonun biyolojik etkileri Günlük pratikte sık görülen pediatrik olguların radyolojik bulguları, Perkütan girişimsel işlemlerin avantajları, işlem öncesi hasta hazırlığı ve işlem sonrası hasta takibi, Perkütan girişimsel işlemlerde kullanılan yöntemler ve örnekler, Kas-İskelet sisteminde temel radyolojik bulgular, Meme kanserinde erken tanı ve meme radyolojisinde kullanılan radyolojik yöntemler,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 15 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
14 Gözlem 10 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 10 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 20 1 20
6 Uygulama/Pratik 20 1 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nöroradyoloji ve Abdomen Radyolojisi Nöroradyoloji ve Abdomen Radyolojisi ile ilgili olguların filmlerini raporlama -
2 Baş-boun, Toraks ve Girişimsel Radyoloji Baş-boun, Toraks ve Girişimsel Radyoloji Uygulamaları -
3 Pediatrik Radyoloji, Kas-İsklet ve Meme Radyolojisi Pediatrik Radyoloji, Kas-İsklet ve Meme Radyolojisi Uygulamaları -
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246572 Nororadyoloji tetkiklerinde normal ve patolojik bulguları tanıyabilmeli ve en sık görülen patolojiler ile ilgili bulguları tanımlayabilmeli
2 1246571 Direkt karın grafilerinde normal ve patolojik bulguları tanıyabilmeli, hem direkt karın grafilerinde hem de abdomenin bilgisayarlı tomografi incelemesinde en sık görülen akut karın patolojiler ile ilgili bulguları tanımlayabilmeli. Direkt batın grafilerinde patolojik bulguları sayabilmeli, en sık görülen obtrüksiyon ve perforasyon bulgularını tanımlayabilmelidir.
3 1246573 Orbita, paranazal sinüsler, maxillofasial bölge, temporal kulak yapıları, nazofarinx, orofarinks, hipofarinks, larinx, akciğer ve toraks duvarı kemik ve yumuşak dokularının BT görüntüleri üzerinde normal anatomisini öğrenmek. Bu bölgelerin temel patolojik hastalık görünümlerinden örnekler görmek.
4 1246574 Toraks radyolojsinde kullanılan radyolojik yöntemlerde normal anatomik oluşumların sık karşılaşılan patolojilerin görüntüleme özellikleri
5 1246575 Çocuklarda radyolojik incelemelerdeki radyasyon dozlarını, risklerini ve doz azaltma stratejilerini öğrenmek Temel pediatrik patolojilerde radyolojik olarak bulguları tanımlayabilmek
6 1337812 Meme kanserinde taramanın önemi ve tarama hakkında güncel bilgiler Meme radyolojisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin uygun kullanımını öğrenmek
7 1337813 Girişimsel radyoloji ekibi tarafından yapılan girişimleri bilerek, bu alanda hasta tedavisi için uygun olan olguları ayırt edebilmek Perkütan girişimsel işlemler öncesi hasta hazırlığı ve işlem sonrası hasta takibinin nasıl yapıldığını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
2 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
3 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
4 3 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
5 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
6 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
7 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek