Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS513 KLİNİKTE LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Hasta tanı koyma sürecinde klinikler tarafından istenen laboratuar testlerinin çalışma prensiplerinin, sonuçlanmasının ve değerlendirme sürecinin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı Dr. Birşen Bilgici Dr. Bahattin Avcı Dr. Ramazan Amanvermez Dr. Özgür Korhan Tunçel Dr. Asuman Birinci Dr. Demet gür Vural Dr. Kemal Bilgin Dr.Tuğba Kuruoğlu Dr. Ahmet Bektaş Dr. Mahmut Şahin Dr. Ayşegül Atmaca Dr. Ramis Çolak Dr. Ayşegül Soylu Dr. Metin Özgen Dr. Düzgün Özatlı Dr. Mehmet Turgut Dr.Bahattin Avcı Dr. Ümmet Abur Dr. Seda Gün Dr. Hayriye Sayarlıoğlu Dr. Hilmi Atay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarında numune kabul 2- Laboratuvarda biyogüvenlik 3- Karaciğer fonksiyon testleri 4- Tiroid hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 5- Diabetes Mellitus’un laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 6- OGTT değerlendirilmesi 7- Akut Myokard infarktüsü laboratuar bulgularının değerlendirilmesi 8- Böbrek hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 9- Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 10- Romatolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 40 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 25 2 50
7 Laboratuvar 17 3 51
20 Rapor Hazırlama 2 11 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyasal testler için kullanılan numuneler ve bu numunelerin elde edilmesi,Biyokimya laboratuarında uyulması gereken kurallar ve laboratuar güvenliği,Biyokimya laboratuarının yapılanması ve işleyişi,Biyokimyasal test sonuçlarını etkileyen faktörler,Biyokimya laboratuarında kullanılan ölçüm yöntemleri,Mikrobiyolojik testler için kullanılan numuneler ve bu numunelerin elde edilmesi ve test sonuçlarını etkileyen faktörler ,Mikrobiyoloji laboratuarının yapılanması ve işleyişi,Serolojik testlerin değerlendirilmesi,Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanması,Enfeksiyon hastalıklarında tanı testlerinin yorumlanması Biyokimya Laboratuvarı Numune kabul CBC Lab Biyokimya-Hormon Lab İdrar Lab. Acil Lab Metabolizma Lab Bakteriyoloji Lab Mikrobiyoloji Laboratuvarı Numune kabul.
2 Karaciğer fonksiyon testleri,Akut Myokard infarktüsü laboratuar bulgularının değerlendirilmesi,Tiroid hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Diabetes Mellitus’un laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Radyolojik tetkiklerin değerlendirilmesi ,Romatolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi,Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ,Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ,Periferik yaymanın hazırlanması ve değerlendirilmesi ,OGTT değerlendirilmesi ,Tıbbi genetik laboratuarına örnek gönderilmesi ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi Mikoloji Lab Seroloji-ELISA Lab Parazitoloji Lab. Tüberküloz lab Tıbbi Genetik Lab. Patoloji Lab
3 Patolojik incelemeler için örneklerin gönderilmesi ve sonuçları etkileyen faktörler ,Tam idrar tetkikinin değerlendirilmesi,Böbrek hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Koagulasyon testlerinin değerlendirilmesi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246990 Klinik hastalıklarda istenmesi gereken laboratuvar testleri
2 1246991 Laboratuvar testlerinin çalışma süreçleri
3 1246992 Laboratuvar test sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4
3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek