Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP303 TRAUMA 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Erişkin ve çocuğa yönelik fiziksel ve ruhsal travmaların fizyopatolojisi, epidemiyolojisi, travmayla ilişkili sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve adli süreçlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper TARIM Doç. Dr. Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK Doç. Dr. M. Ece AYDIN (İngilizce) Prof. Dr. Türker YARDAN (İngilizce) Prof. Dr. Y. Sancar Barış Prof. Dr. Kerameddin Aydın Prof. Dr. Ahmet Baydın Prof. Dr. Yılmaz Tomak Prof. Dr. Ender Arıtürk Prof. Dr. Dr. M. Selim Nural Doç. Dr. Hızır Ufuk Akdemir Doç. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı Prof. Dr. Burçin Çelik Doç. Dr. Yeşim Akyol Doç. Dr. Hasan Göçer Doç. Dr. Ahmet Turla

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Emergency Medicine, A comprehensive study guide, fifth edition, Judith E Tintinalli, Gabor D Kelen, J Stephan Stapczynski, Mc Graw Hill, 2000, New York. Trauma, fourth edition, Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE, Mc Graw Hill, 2000, New York. Travma, birinci baskı, Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M, İstanbul Medikal yayıncılık Ltd. Şti, 2005, İstanbul. Temel Nöroşirürji Kitabı – Türk Nöroşirürji Derneği yayınları, cilt 1–2, 2005 Ortopedi ve Travmatoloji, Editör Prof. Dr. Ertan Mergen Ortopedi ve Travmatoloji, Editör Prof. Dr. Güven Yücetürk Review of Orthopaedics, Mark D. Miller Oğuz Polat. Klinik Adli Tıp. Seçkin Yayıncılık, Ankara, http://www.eatonhand.com www.trauma.org

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, panel, klinik beceri eğitimi (MDU), anatomi laboratuar uygulamaları, bağımsız öğrenme, PDÖ oturumları, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Travma ve Sağlık Sorunları,Travmanın İlk Değerlendirilmesi,Boyun Topografik Anatomisi,Travma Fizyopatolojisi,Maksillofasial-boyun travmasında görüntüleme,Kranial travmada görüntüleme,Göğüs ve Karın Topografik Anatomisi,Kas İskelet travmasında görüntüleme I,Şok Kas İskelet Öykü Fizik Muayene , Atel Yapma, Velpau, 8 Bandajı, Parmak Ateli Yapma ,Direk Ekstremite Grafisi Değerlendirme , Anatomi
2 Spinal travmada radyoloji,Acil Pediatrik hastalarda radyolojik yaklaşım,Toraks travmasında görüntüleme ,Pelvis Topografik Anatomisi,Abdominal travmada görüntüleme ,Çocuk Travmasına Yaklaşım,Toraks Travmasına Yaklaşım,Kas İskelet travmasında görüntüleme II,Kalp ve Damar Travmasına Yaklaşım,Ekstremite Travmasına Yaklaşım,Pelvıs Travması ve Kompartman Sendromu Üretral katater takma ,Ekstremite Yaralanmalarında Kanama Kontrolü Ve Kopan Uzvun Transportu,Direk Kafa Grafisi Değerlendirme ,Yara Bakımı Anatomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342706 Travmanın tanımı
2 1342707 Travmalı hastaya yaklaşım
3 1342708 Travmalı hastanın transportu sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları
4 1342709 Travma sonrası hemodinamik değişiklikler
5 1342710 Kafatasını oluşturan kemikleri
6 1342711 SSS ve periferik sinir sistemi arasında iletimi sağlayan yollar
7 1342712 Sinir sistemi iletimini oluşturan anatomik birimler
8 1342713 Kafa travmasına eşlik eden erken dönem klinik sorunlar
9 1342714 Göğüs travmasının tiplerine göre patolojik ve klinik sonuçlar
10 1342715 Karın organlarının topografisi
11 1342716 Ekstremite travmalarına acil yaklaşım prensipleri
12 1342717 Kırık komplikasyonları
13 1342718 Çocuk hastalarda burun yolunun önemi
14 1342719 Travmalı hastada adli sorunlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır