Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP305 CIRCULATION and RESPIRATION 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Solunum ve dolaşım sistemine aid hastalıkların oluşum mekanizmalarını kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Murat MERİÇ, Doç. Dr. Serkan YÜKSEL, Prof. Dr. Özcan YILMAZ, Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL, Prof. Dr. Atilla Güven ATICI, Doç. Dr. Ayşen Taslak ŞENGÜL, Prof. Dr. Okan GÜLEL, Dr. Öğr.Üyesi Osman KUKULA, Dr. Öğr.Üyesi Semih Murat YÜCE, Dr. Öğr.Üyesi N.Tibel TUNA, Dr. Öğr.Üyesi Ömer GEDİKLİ, Dr.Öğr.Üyesi Ufuk YILDIRIM, Prof Dr. Mahmut ŞAHİN, Doç.Dr.Aslı TANRIVERMİŞ SAYIT, Doç.Dr Korhan SOYLU, Dr. Öğr.Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN, Doç. Dr. Ayşegül AKAR, Prof.Dr.S.Sırrı BİLGE, Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hurst kalp hastalıkları Klinik kardiyoloji (Dr. Çetin Erol) Kardiyovasküler hastalıklar el kitabı (çeviri) (E.Topol ve Brian Griffin) Temel Kardiyoloji (Ömer Kozan) Temel Kardiyoloji (Rasim Enar) Pediatri(OlcayNeyzi)

Dersin İçeriği

Kalp kasinin yapisini bozan durumlar Kalp-akciğer hastaliklari tani yöntemleri Kalbin pompa işlevinin azaldiği durumlar Kalbin beslenmesini bozan durumlar Kalbin elektriksel aktivitesinin bozulduğu durumlar Kalp kapak fonksiyon bozuklukları Kalp zarının işlevini bozan durumlar Enfeksiyonun kalp üzerine olan etkileri Doğumsal kalp hastalıkları Kanın damar çeperine basıncını artırandurumlar Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi Havayolu hastalıkları Plevra hastalıkları Çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları Restriktif akciğer hastalıkları Atelektazi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalp hs semptomları Koroner kalp hastalığı fizyopataloji, tanı Kalp ve dolaşım sistemi radyolojisi Kalpte biyoelektrik olaylar ve EKG EKG Ateroskleroz Hipertansiyon Pediatrik EKG EKG uygulama-1 MDU 1 Nebulizatör cihazı kullanımı eğitimi verme becerisi MDU 2 Dijital sinir blokajı (Plastik) EKG çekimi
2 Aort ve ana dallarının hastalıkları Varisler Antihipertansif ilaçlar Antianginal ilaçlar Akut Miyokardİnfarktüsü ilaçlar Doğumsal Kalp Hastalıkları Aritmi Hipolipidemik ilaçlar Kalp yetmezliği ilaçlar EKG iskemi Pulmoner Hipertansiyon Antiaritmik ilaçlar Periferikvazodilatör ilaçlar PDÖ oturumu -1 EKG uygulama-2
3 Bronşial Astım Solunum sistemi ilaçları Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları Mesleki Akciğer Hastalıkları Akut Romatizmal Ateş Derin ven trombozu Akut arter tıkanıklığı PDÖ oturumu EKG uygulama 3 MDU 3 Discus ve inhaler kullanımını eğitimi verme becerisi (Farmakoloji) MDU 4- Einthoven üçgen deneyi
4 Periferik arter hastalığı ve kladikasyo intermitant Kronik venöz yetmezlik Solunum yetmezliği ve ARDS Kalp kapak hs giriş Göğüs Duvarı, Diyafragma Hs Endokardit Pnomötoraks Perikarditler Kardiyomyopatiler BT-MR çalışma mekanizmaları ve kullanım alanları Tütün bağımlılığı ve tütünle mücadele EKG uygulama-4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342375 Dispne tanımını yapabilmeli
2 1342376 Dispne tiplerini söyleyebilmeli
3 1342377 Nefes darlıına neden olan kardiyak nedenleri listeleyebilmeli
4 1342378 Kalp hastalıklarında nefes darlığının oluşum mekanizmasını açıklayabilmeli
5 1342379 Kalp ve akciğer kökenli nefes darlığı arasındaki farkları açıklayabilmeli
6 1342380 Siyanoz oluşum mekanizmasını açıklayabilmeli
7 1342381 Merkezi ve periferik siyanoz arasındaki farkları açıklayabilmeli
8 1342382 Siyanoza eşlik eden semptom ve bulguları listeleyebilmeli
9 1342383 Ödem tanımını yapabilmeli
10 1342384 Ödem nedenlerini listeleyebilmeli
11 1342385 Ödem oluş mekanizmalarını açıklayabilmeli
12 1342386 Kalp yetersizliğindeki ödem oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
13 1342387 Enflamatuar ve hidrostatik ödemin farkını açıklayabilmeli
14 1342388 Ödemin klinik bulgularını tanımlayabilmeli
15 1342389 Özel ödem formlarını tanımlayabilmeli
16 1342390 Mediastinal kontürlerin hangi yapılar tarafından oluştuğunu açıklayabilmeli
17 1342391 Direkt akciğer filminde diyafragmaları, hilusları, trakeayı, ana bronşları tanıyabilmeli
18 1342392 Plevral efüzyonun direkt akciğer film bulgularını listeleyebilmeli
19 1342393 Direkt akciğer filminin kalitesini, hastanın pozisyonunu, filmin inspiryumda çekilip çekilmediğini açıklayabilmeli
20 1342394 Telekardiyografi çekim teknikleirni açıklayabilmeli
21 1342395 Telekardiyografi istenecek durumları listeleyebilmeli
22 1342396 Direkt akciğer filminde aort topuzunu, pulmoner konusu gösterebilmeli
23 1342397 Direkt akciğer filminde kardiyomegaliyi, aort anevrizmasını tanıyabilmeli
24 1342398 BT çalışma mekanizmasını açıklayabilmeli
25 1342399 BT endikasyonlarını listeleyebilmeli
26 1342400 MR çalışma mekanizmasını açıklayabilmeli
27 1342401 MR endikasyonlarını listeleyebilmeli
28 1342402 Akut arter tıkanıklığını tanımlayabilmeli
29 1342403 Akut arter tıkanıklığı etyolojisinde rol oynayan hastalık ve durumları açıklayabilmeli
30 1342404 Akut arter tıkanıklığı ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
31 1342405 Akut arter tıkanıklığı semptom ve bulgularını açıklayabilmeli
32 1342406 Koroner arter hastalıklarını sınıflayabilmeli
33 1342407 Koroner arter hastalıklarının semptomlarını listeleyebilmeli
34 1342408 Koroner arter hastalıklarının semptomlarının hangi klinik durumlara (stabil angina pektoris, anstabil angina pektoris, miyokard infaktüsü)karşılık geldiğini açıklayabilmeli
35 1342409 Akut koroner sendromların epidemiyolojisi ve patogenezini açıklayabilmeli
36 1342410 Akut koroner sendromların nedenlerini listeleyebilmeli
37 1342411 Akut koroner sendromdaki göğüs ağrısını diğer göğüs ağrılarından ayırt edebilmeli
38 1342412 ST yükselmeli ve yükselmesiz akut miyokart infarktüsleri arasındaki farkı tedavi süreci açısından açıklayabilmeli
39 1342413 Akut koroner sendrom risk faktörlerini listeleyebilmeli
40 1342414 Akut koroner sendrom primer ve sekonder profilaksisini açıklayabilmeli
41 1342415 Anginanın tipik özelliklerini listeleybilmeli
42 1342416 Anginayı artıran ve azaltan durumları listeleyebilmeli
43 1342417 Anginaya neden olan aterosklerotik değişimin (kararlı-kararsız plak) oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
44 1342418 Anginal göğüs ağrısının nonginal ağrıdan farklılıklarını söyleyebilmeli
45 1342419 Anginanın sınıflamasını yapabilmeli ( Kararlı (stabil)- kararsız (anstabil) angina)
46 1342420 Anginal göğüs ağrısının nonginal ağrıdan farklılıklarını söyleyebilmeli
47 1342421 Stabil anginanın özelliklerini listeleyebilmeli
48 1342422 Stabil (kararlı) anjina pektoris sınıflamasını yapabilmeli
49 1342423 Unstabil anginanın özelliklerini listeleyebilmeli
50 1342424 Kararlı ve kararsız angina farkını açıklayabilmeli
51 1342425 Angina acil tedavi yaklaşımını açıklayabilmeli
52 1342426 Anginada korunma yollarını açıklayabilmeli
53 1342427 Ateroskleroz tanımını yapabilmeli
54 1342428 Ateroskleroz risk faktörlerini listeleyebilmeli
55 1342429 Ateroskleroz oluşum mekanizmasını açıklayabilmeli
56 1342430 Plazma lipit profili ile ateroskleroz ilişkisini açıklayabilmeli
57 1342431 Akut Myokard İnfarktüsü tedavisinde kullanılan ilaçları listeleyebilmeli
58 1342432 Akut MI tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
59 1342433 Akut romatizmal ateşin tanımını yapabilmeli
60 1342434 Akut romatizmal ateşin oluşum mekanizmasını açıklayabilmeli
61 1342435 Akut romatizmal ateşin tanı kriterlerini listeleyebilmeli
62 1342436 Akut romatizmal ateşin klinik belirtilerini listeleyebilmeli
63 1342437 Akut romatizmal ateşte sekonder profilaksiyi tanımlayabilmeli ve önemini açıklayabilmeli
64 1342438 Kalp dipolü veya kardiyak vektörü tanımlayabilmeli
65 1342439 Einthoven üçgen modelini fiziksel temeller üzerinden açıklayabilmeli
66 1342440 Kalp dipolü veya kardiyak vektörün yerini ve önemini açıklayabilmeli
67 1342441 Kalp dipolü ile EKG grafiği arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli
68 1342442 Aort anevrizması/rüptürü tanımlayabilmeli
69 1342443 Aort anevrizması/rüptürü rol oynayan hastalık ve durumları açıklayabilmeli
70 1342444 Aort anevrizması/rüptürü semptom ve bulgularını açıklayabilmeli
71 1342445 Aort anevrizması/rüptürü ortaya çıkış mekanzimasını açıklayabilmeli
72 1342446 Aort diseksiyonunun tanımını yapabilmeli
73 1342447 Aort diseksiyonunun sebeplerini listeleyebilmeli
74 1342448 Aort diseksiyonunun semptom ve bulgularını tanımlayabilmeli
75 1342449 Aort diseksiyonunun sınıflamasını açıklayabilmeli
76 1342450 Aort disseksiyonu ortaya çıkış mekanzimasını açıklayabilmeli
77 1342451 Antianjinal ilaçları sınıflandırabilmeli
78 1342452 Antianjinal ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
79 1342453 Antianjinal ilaçların yan etkilerini listeleyebilmeli
80 1342454 Antianjinal ilaçların kullanım alanlarını açıklayabilmeli
81 1342455 Bronşial astımın tanımını yapabilmeli
82 1342456 Bronşial astım ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
83 1342457 Bronşial astımda fizyopatolojik değişiklikler sonucunda görülen havayolu obstrüksiyonunun nedenlerini açıklayabilmeli
84 1342458 Bronşial astımda semptom ve bulgularını listeleyebilmel
85 1342459 Astım krizi ortaya çıkış nedenlerini açıklayabilmeli
86 1342460 Bronşial astımdan korunma yollarını açıklayabilimeli
87 1342461 Bronşial astım izlem ilkelerini açıklayabilmeli
88 1342462 Solunum sistemine etki eden ilaçları sınıflandırabilmeli
89 1342463 Solunum sitemine etki eden ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
90 1342464 Solunum sistemin etki eden ilaçların endikasyonlarını listeleyebilmeli
91 1342465 Solunum sistemine etki eden ilaçların yan etkilerini listeleyebilmeli
92 1342466 Solunum sistemine etki eden ilaçların kontrindikasyonlarını listeleyebilmeli
93 1342467 Derın ven trombozu tanımını yapabilmeli
94 1342468 Derin ven trombozu etiyolojisini açıklayabilmeli
95 1342469 Derin ven trombozu gelişmesini engellemek için yapılması gereken işlemleri açıklayabilmeli
96 1342470 Derin ven trombozu semptom ve bulgularını listeleyebilmeli
97 1342471 Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ilişkisini açıklayabilmeli
98 1342472 Derin ven trombozu ortaya çıkış mekanzimasını açıklayabilmeli
99 1342473 Hipolipidemik ilaçları sınıflandırabilmeli
100 1342474 Hipolipidemik ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
101 1342475 Hipolipidemik ilaçların yan etkilerini listeleyebilmeli
102 1342476 Hipolipidemik ilaçların kullanım alanlarını açıklayabilmeli
103 1342477 Göğüs duvarı deformitesini tanımlayabilmeli
104 1342478 Göğüs duvarı deformitelerini listeleyebilmeli
105 1342479 Pektus ekskavatum, pektus karinatumu etiyolojisini açıklayabilmeli
106 1342480 Pektus ekskavatum ve pektus karinatumun patofizyolojisini açıklayabilmeli
107 1342481 Göğüs ağrısı, çarpıntı, göğüste çöküklük- çıkıklık şikayeti ile gelen hastadan öykü alarak fizik muayene yapabilmeli
108 1342482 Pektus ekskavatum ve pektus karinatumlu hastaya ve ailesine danışmanlık yapabilmeli
109 1342483 Pektus ekskavatum ve pektus karinatuma eşlik eden hastalık/durumları listeleyebilmeli
110 1342484 Diafragma hastalıklarını listeleyebilmeli
111 1342485 Diafragma hastalıklarının etiyolojisini açıklayabilmeli
112 1342486 Diafragma hastalıklarının patofizyolojisini açıklayabilmeli
113 1342487 Diafragma hastalıklarının görüntüleme bulgularını listeleyebilmeli
114 1342488 Konjenital diafragma hernilerini (morgagni, bochdalek, ösafageal herniler) tanımlayabilmeli
115 1342489 Edinsel diafragma hastalıklarını (paralitik ve non paralitik ) tanımlayabilmeli
116 1342490 Diafragma felcini akciğer grafisinde tanıyabilmeli
117 1342491 Mediasteni anatomik olarak tarifleyebilmeli
118 1342492 Mediasten içinde bulunan yapıları listeleyebilmeli
119 1342493 Mediasten hastalıklarını listeleyebilmeli
120 1342494 Mediasteni etkileyen hastalıklarda ortaya çıkabilecek semptom ve bulguları listeleyebilmeli
121 1342495 Ekstremitede oluşan varisleri tanımlayabilmeli
122 1342496 Ekstremitede oluşan varislerin semptomları listeleyebilmeli
123 1342497 Ekstremite varisi olan hastada klinik muayene bulgularını açıklayabilmeli
124 1342498 Varis ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
125 1342499 Endokarditin tanımını yapabilmeli
126 1342500 Endokardite zemin hazırlayan durumları listeleyebilmeli
127 1342501 Endokardit oluşum mekanizmasını açıklaybilmeli
128 1342502 Endokardit klinik ve laboratuvar bulgularını listeleyebilmeli
129 1342503 Endokardit profilaksisi temel prensiplerini ve önemini açıklayabilmeli
130 1342504 Hipertansiyon tanımını yapabilmeli
131 1342505 Hipertansiyonun nedenlerini (primer- sekonder) listeleyebilmeli
132 1342506 Hipertansiyon oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli
133 1342507 Hipertansiyonun oluşturduğu hedef organ hasarlarını tanımlayabilmeli
134 1342508 Primer hipertansiyon nedenlerini listeleyebilmeli
135 1342509 Hipertansiyonu derecesine göre evreleyebilmeli
136 1342510 Hipertansiyon evrelerine göre hastaya uygulanacak tedavi prensiplerini ve tedavi hedeflerini açıklayabilmel
137 1342511 Hipertansif hasta eğitiminin önemini açıklayabilmeli
138 1342512 Hipertansiyonda yaşam tarzını değişikliklerini açıklayabilmeli
139 1342513  Sekonder hipertansiyon nedenlerini listeleyebilmeli
140 1342514 Hangi hastalarda sekonder hipertansiyondan şüphelenebileceğini açıklayabilmeli
141 1342515 Tedaviye dirençli hipertansiyon tanımını yapabilmeli
142 1342516 Hipertansif hastada istenecek laboratuvar testlerini listeleyebilmeli
143 1342517 Primer hipertansiyonda tuzun önemini açıklayabilmeli
144 1342518 Antihipertansif ilaçları sınıflandırabilmeli
145 1342519 Antihipertansif ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
146 1342520 Antihipertansif ilaçların yan etkilerini listeleyebilmel
147 1342521 Antihipertansif ilaçların kontrindikasyonlarını listeleyebilmeli
148 1342522 Antiartimik ilaçları sınıflandırabilmeli
149 1342523 Antiartimik ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
150 1342524 Antiaritimik ilaçların yan etkilerini listeleyebilmeli
151 1342525 Antiaritimik ilaçların kontrindikasyonlarını listeleyebilmeli
152 1342526 Antiaritmik ilaçların endikasyonlarını listeleyebilmeli
153 1342527 Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçları sınıflandırabilmeli
154 1342528 Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
155 1342529 Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların yan etkilerini listeleyebilmeli
156 1342530 Kalp yetmeliğinde kullanılan ilaçların kontrindikasyonlarını listeleyebilmeli
157 1342531 Diffüz parankimal akciğer hastalıkları kavramını açıklayabilmeli
158 1342532 Diffüz parankimal akciğer hastalıklarına neden olan etmenleri listeleyebilmeli
159 1342533 Diffüz parankimal akciğer hastalıklarının semptom ve bulgularını listeleyebilmeli
160 1342534 Diffüz parankimal akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını listeleyebilmeli
161 1342535 Diffüz parankimal akciğer hastalıklarının solunum fonksiyon testleri bulgularını listeleyebilmeli
162 1342536 Kapak hastalıklarının nedenlerini listeleyebilmeli
163 1342537 Kapak hastalıklarının oluşum mekanzimasını açıklayabilmeli
164 1342538 Kapak darlıklarının oluşturduğu hemodinamik değişiklikleri mekanizmalarıyla açıklayabilmeli
165 1342539 Kapak yetersizliklerinin oluşturduğu hemodinamik değişiklikleri mekanizmalarıyla açıklayabilmeli
166 1342540 Kapak hastalıklarının tanı yöntemlerini listeleyebilmeli
167 1342541 Kapak hastalıklarında görülen semptom ve bulgularını ortaya çıkış mekanizması ile birlikte açıklayabilmeli
168 1342542 Kapak hastalıklarına zemin hazırlayan durumları ve koruma yöntemlerini açıklayabilmeli
169 1342543 Kalp ritm bozukluğunu tanımlayabilmeli
170 1342544 Kalp ritm bozukluklarını listeleyebilmeli
171 1342545 Kalp ritm bozukluklarının oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
172 1342546 Sinüs taşikardisi ve bradikardisi, atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardiyi tanımlayabilmeli
173 1342547 Sinüs taşikardisi ve bradikardisi, atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi nedenlerini listeleyebilmeli
174 1342548 İleti bozukluklarını tanımlayabilmeli ( Birinci, ikinci, üçüncü derece AV blok)
175 1342549 İleti bozukluklarının klinik önemini ve acil tedavi ilkelerini açıklayabilmeli
176 1342550 Kalp ritm bozukluklarında kullanılan tanı yöntemlerini listeleyebilmeli
177 1342551 EKG'de Sinüs taşikardisi ve bradikardisi, atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardiyi tanıyabilmeli
178 1342552 EKG'de Sinüs taşikardisi ve bradikardisi, atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi acil tedavi prensipleirni açıklayabilmeli
179 1342553 Kalp yetersizliğini tanımlayabilmeli
180 1342554 Kalp yetersizliğine neden olan durumları listeleyebilmeli
181 1342555 Kalp yetersizliği oluş mekanzimasını açıklayabilmeli
182 1342556 Sağ ve sol kalp yetersizliği arasındaki farkları açıklayabilmeli
183 1342557 Ejeksiyon fraksiyonu kavramını açıklayabilmeli
184 1342558 Düşük EF ve korunmuş EF'li kalp yetersizliği kavramlarını açıklayabilmeli
185 1342559 Düşük EF ve korunmuş EF'li kalp yetersizliği ortaya çıkış mekanzimasını açıklayabilmeli
186 1342560 Kalp yetersizliği semptom ve bulgularını ortaya çıkış mekanizmaları ile birlikte açıklayabilmeli
187 1342561 Kalp yetersizliği tanı yöntemlerini listeleyebilmeli
188 1342562 Kalp yetersizliği tanısında natriüretik peptitlerin önemini açıklayabilmeli
189 1342563 Kalp yetersizliğini kötüleştiren (dekompanse) durumları listeleyebilmeli
190 1342564 Akut kalp yetersizliğini fizik muayene bulgularına göre sınıflayabilmeli
191 1342565 Kalp yetersizliğinin acil tedavi prensiplerini açıklayabilmeli
192 1342566 Kalp yetersizliği olan hastanın dikkat etmesi gereken durumları listeleyebilmeli
193 1342567 Akciğer ödemi oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
194 1342568 Akciğer ödemi nedenlerini listeleyebilmeli
195 1342569 Akciğer ödemi semptom ve bulgularını ortaya çıkış mekanizmaları ile birlikte açıklayabilmeli
196 1342570 Akciğer ödemi tanı yöntemlerini listeleyebilmeli
197 1342571 Akciğer ödemi acil tedavi prensiplerini açıklayabilmeli
198 1342572 Kardiyojenik şok tanımını yapabilmeli
199 1342573 Kardiyojenik şok nedenlerini listeleyebilmeli
200 1342574 Kardiyojenik şok mekanizmalarını açıklayabilmeli
201 1342575 Hipoksi oluşum mekanizmasını açıklayabilmeli
202 1342576 Hipoksemi ve hiperkapni nedenlerini listeleyebilmeli
203 1342577 Akciğer hacim ve kapasiteleri ile Ventilasyon/Perfüzyon oranının klinik önemini açıklayabilmeli
204 1342578 Ölü boşluk ve şant kavramlarının fizyopatolojik önemini açıklayabilmeli
205 1342579 Solunum yetmezliğinin tanımını yapabilmeli
206 1342580 Solunum yetmezliğinin tiplerini açıklayabilmeli
207 1342581 Solunum yetmezliğini nedenlerini sınıflandırabilmeli
208 1342582 Solunum yetmezliğinin ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
209 1342583 Akut respiratuar distres sendromunu tanımlayabilmeli
210 1342584 ARDS nedenlerini listeleyebilmeli
211 1342585 ARDS ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
212 1342586 Kardiyomiyopatiyi tanımlayabilmeli
213 1342587 Kardiyomiyopati tiplerini listeleyebilmeli
214 1342588 Miyokarditin tanımını yapabilmeli
215 1342589 Dilate, hipertrofik ve restriktif kardiyomiyopatinin temel farklarını açıklayabilmeli
216 1342590 Kardiomiyopatilerde klinik bulguların ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
217 1342591 Doğumsal kalp hastalıklarını sınıflandırabilmeli
218 1342592 Soldan sağa şant yapan önemli üç hastalığı (Ventriküler Septum Defekti, Atrial Septum Defekti, Patent Duktus Arteriosus)listeleyebilmeli
219 1342593 VSD, ASD ve PDA yı özellikleri ile açıklayabilmeli
220 1342594 VSD, ASD ve PDA’nın neden olduğu hemodinamik değişiklikleri mekanizmalarıyla açıklayabilmeli
221 1342595 Pulmoner vasküler obstrüktif hastalıkları (eisenmenger, pulmoner hipertansiyon) tanımlayabilmeli
222 1342596 Pulmoner vasküler obstrüktif hastalıkların oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli
223 1342597 Ventrikül çıkış yolu darlıklarını (tanımlayabilmeli
224 1342598 Ventrikül çıkış yolu darlıklarının (aort koarktasyonu, aort stenozu, pulmoner stenoz) etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
225 1342599 Siyanozu tanımlayabilmeli
226 1342600 Siyanoz çeşitlerini (santral, periferik, diferansiye) listeleyebilmeli
227 1342601 Siyanoz çeşitlerini (santral, periferik, diferansiye) listeleyebilmeli
228 1342602 Siyanotik konjental kalp hastalıklarından Fallot tetralojisi, büyük arter transpozisyonu, trikuspid atrezisi, pulmoner atrezinin tanımını yapabilmeli
229 1342603 Siyanotik konjenital kalp hastalıklarının ortak klinik bulgularını listeleyebilmeli
230 1342604 Fallot tetralojisindeki anatomik özellikleri ve hemodinamik değişiklikleri açıklayabilmeli
231 1342605 Siyanotik konjental kalp hastalıklarının temel tedavi prensibini açıklayabilmeli
232 1342606 Kronik obstruktif akciğer hastalığı tanımını yapabilmeli
233 1342607 KOAH güncel klinik sınıflamasını yapabilmeli
234 1342608 KOAH etiyolojisini açıklayabilmeli
235 1342609 KOAH'ın ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
236 1342610 KOAH'taki semptom ve bulgularını listeleyebilmeli
237 1342611 KOAH'ta görülen nefes darlığının özelliklerini açıklayabilmeli
238 1342612 Kronik bronşit ve amfizem arasındaki farklılıkları açıklayabilmeli
239 1342613 Kronik bronşit ve amfizem arasındaki farklılıkları açıklayabilmeli
240 1342614 KOAH'ta görülen solunum fonksiyonlarındaki değişiklikleri laboratuvar bulguları üzerinden açıklayabilmeli
241 1342615 KOAH ve astım farklılıklarını açıklayabilmeli
242 1342616 KOAH'tan korunma yollarını açıklayabilmeli
243 1342617 Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon testlerinde görülen önemli değişiklikleri listeleyebilmeli
244 1342618 Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon test sonuçlarını yorumlayabilmeli
245 1342619 Kronik venöz yetmezliği tanımlayabilmeli
246 1342620 Kronik venöz yetmezliği semptom ve bulgularını açıklayabilmeli
247 1342621 Kronik venöz yetmezlikli hastada klinik muayene bulgularını açıklayabilmeli
248 1342622 Kronik venöz yetmezlik ortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
249 1342623 Meslek hastalığı tanımını yapabilmeli
250 1342624 Mesleki akciğer hastalıklarını listeleyebilmeli
251 1342625 Pnömokonyoz’un tanımını yapabilmeli
252 1342626 Pnömokonyoz maruziyet şekillerine göre tiplerini ve önemini açıklayabilmeli
253 1342627 Pnömokonyoza neden olabilecek etkenleri ve sonuçlarını listeleyebilmeli
254 1342628 Pnömokonyoz’da oluşan doku değişikliklerini ve bunların akciğer fonksiyonları üzerindeki etkilerini açıklayabilmel
255 1342629 Pnömokonyozun görülebildiği iş kollarını listeleyebilmeli
256 1342630 Pnömokonyozun klinik semptom ve bulgularını listeleyebilmeli
257 1342631 Pnömokonyozun komplikasyonlarını listeleybilmeli
258 1342632 Pnömokonyozdan korunma yollarını açıklayabilmeli
259 1342633 Pnömokonyoz izlem ilkelerini açıklayabilmeli
260 1342634 Periferik vazodilatörleri sınıflandırabilmeli
261 1342635 Periferik vazodilatörlerin etki mekanizmalarını açıklayabilmeli
262 1342636 Periferik vazodilatörlerin endikasyonlarını listeleyebilmeli
263 1342637 Periferik vazodilatörlerin yan etkilerini listeleyebilmeli
264 1342638 Periferik vazodilatörlerin kontrindikasyonlarını listeleyebilmeli
265 1342639 Periferik arter hastalığının tanımını yapabilmeli
266 1342640 Periferik arter hastalıklarının nedenlerini sıralayabilmeli
267 1342641 Periferik arter hastalıklarının sınıflamasını yapabilmeli
268 1342642 Periferik damar hastalıklarının semptom ve bulgularını tanımlayabilmeli
269 1342643 Periferik arter hastalığı ortaya çıkış mekanizmalarını açıklayabilmeli
270 1342644 Cladicatio intermittansı tanımlayabilmeli
271 1342645 Cladicatio intermittansortaya çıkış mekanizmasını açıklayabilmeli
272 1342646 Reynaud Hastalığının tanımını yapabilmeli
273 1342647 Reynaud Hastalığının tiplerini (primer ve sekonder) tanımlayabilmeli
274 1342648 Perikarditin tanımını yapabilmeli
275 1342649 Perikarditin en önemli üç nedenini listeleyebilmeli
276 1342650 Kalp tamponadının tanımını yapabilmeli
277 1342651 Perikardiyal efüzyon tanımını yapabilmeli
278 1342652 Kalp tamponadının hemodinamik etkilerini açıklayabilmeli
279 1342653 Kalp tamponadının klinik bulgularını listeleyebilmeli
280 1342654 Perikarditin komplikasyonlarını listeleyebilmeli
281 1342655 Plevral boşluğu tanımlayabilmeli
282 1342656 Plevral hastalıkları listeleyebilmeli
283 1342657 Plörezi ve plevral efüzyon tanımını yapabilmeli
284 1342658 Plevral efüzyonun oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli
285 1342659 Plevral efüzyon semptom ve bulgularını listeleyebilmeli
286 1342660 Plevral efüzyonun radyolojik bulgularını listeleyebilmeli
287 1342661 Transuda, eksuda tanımını ve önemini açıklayabilmeli
288 1342662 Plevral efüzyonun laboratuvar bulgularını listeleyebilmeli
289 1342663 Hemotoraks, şilotoraks, psödoşilotoraks, ampiyem , ürinotoraks, tanımlarını yapabilmeli
290 1342664 Hemotoraks, şilotoraks, psödoşilotoraks, ampiyem , ürinotoraks tanı kriterlerini listeleyebilmeli
291 1342665 Eksuda ve transüda kavramları arasındaki farkları açıklayabilmeli
292 1342666 Pnömotoraks tanımını yapabilmeli
293 1342667 Pnömotoraks tanı kriterlerini açıklayabilmeli
294 1342668 Tansiyon pnömotoraks kavramını ve önemini açıklayabilmeli
295 1342669 Pnömotoraks kavramını açıklayabilmeli
296 1342670 Primer ve sekonder plevra tümörlerini listeleyebilmeli
297 1342671 Pnomotoraks etiyolojisine göre sınıflandırabilmeli
298 1342672 Açık ve kapalı pnomotoraksın oluş mekanizmalarını açıklayabilmeli
299 1342673 Pnömotoraksın radyolojik bulgularını tanıyabilmeli
300 1342674 Pnömotoraks acil tedavi ilkelerini açıklayabilmeli
301 1342675 Tansiyon pnömotoraksı akciğer grafi bulgularını açıklayabilmeli
302 1342676 Tansiyon pnömotraksı akciğer grafisinde tanıyabilmeli
303 1342677 Pulmoner hipertansiyon tanımını yapabilmeli
304 1342678 Pulmoner hipertansiyon sınıflamasını yapabilmeli
305 1342679 Pulmoner arteriyel hipertansiyonun etiyolojisini açıklayabilmeli
306 1342680 Pulmoner arteriyel hipertansiyonun oluş mekanizmasını açıklayabilmeli
307 1342681 Pulmoner arteriyel hipertansiyonun tanı yöntemlerini listeleyebilmeli
308 1342682 Pulmoner hipertansiyon semptom ve bulgularını açıklayabilmeli
309 1342683 EKG nin temel parametrelerini değerlendirebilmeli
310 1342684 Çocuklarda özel EKG varyasyonlarını açıklayabilmeli
311 1342685 Çocuk hastalıklarına özel EKG görünümlerini örnekler üzerinden tanıyabilimeli
312 1342686 Tütünün sağlık üzerine olan etkisini açıklayabilmeli
313 1342687 Tütün bağımlılığının derecesini saptayabilmeli
314 1342688 Tütün bağımlısına önerilerde bulunabilmeli
315 1342689 Tütün bağımlısına davranışcıl ve ilaç tedavisi hakkında danışmanlık yapabilmeli
316 1342690 Risk gruplarının korunmasına yönelik çalışmalar yapabilmeli
317 1342691 Dalga, segment ve aralıkların normal şekillerini söyleyebilmeli
318 1342692 Derivasyonlardaki dalga konfigürasyonlarını açıklayabilmeli
319 1342693 Özellikle V1 ve V6’daki R ve T konfigürasyonlarını söyleyebilmeli
320 1342694 T dalgasının normal/anormal görünümlerini tanıyabilmeli
321 1342695 Atriyal ve ventriküler hipertrofileri tanıyabilmeli
322 1342696 Voltaj supresyonunun anlamını ve nedenlerini açıklayabilmeli (Perikard efüzyonu, Obesite, Hipotiroidi, prematürelik)
323 1342697 ST segment değişikliklerini tanıyabilmeli ve nedenlerini açıklayabilmeli
324 1342698 ST segment değişikliklerinin nedenlerini listeleyebilmeli
325 1342699 İskemik ST yükselme ve çökmesinin nedenlerini listeleyebilmeli
326 1342700 Fizyolojik ve Adolesanlardaki normal ST değişikliklerini açıklayabilmeli
327 1342701 Olmaması gereken derivasyonda Q dalgası görülmesinin ne anlama geldiğini açıklayabilmeli
328 1342702 Normal ve Patolojik Q’ dalgasını ayırt edebilmeli
329 1342703 Patolojik Q dalgası (genişlik ve derinlik) nedenini açıklayabilmeli
330 1342704 Diskus ve inhaler kullanımı eğitimi verebilmeli
331 1342705 Nebulizer cihazı kullanabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır