Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP307 INFECTION 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Enfeksiyon hastalıkları oluş mekanizmaları, hastalık etkenlerinin mikrobiyolojisi, enfeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, tedavide kullanılacak ajanların farmakolojisi ve halk sağlığı açısından enfeksiyon hastalıklarının önemini bilmeleri için bilgi, beceri ve tutum öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Esra Tanyel, Doç. Dr. Aydın Deveci, Dr.Öğretim üyesi İLKAY Bozkurt. Doç. Dr. Aynur Atilla,Dr.Öğretim üyesi Fatih Temoçin, Dr. Öğretim görevlisi Heval Bilek, Dr. Öğretim görevlisi Tuba Kuruoğlu, Prof. Dr. Asuman Birinci, Doç. Dr. Yeliz Çaycı, Dr.Öğretim üyesi Demet Gür Vural. Dr. Sırrı Bilge, Yrd. Doç. Dr. Osman Kukula, Yrd. Doç. Dr. Özlem Terzi

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi / Editörler Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. – 4. bsk. – İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2017 2 c. : res. ; 30 sm. Kaynakçaları ve dizin var. İçindekiler: cilt. 1. Sistemlere göre infeksiyonlar. --cilt. 2. Etkenlere göre infeksiyonlar. ISBN (978-605-335-265-5) 2. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice in Infectious Diseases. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. 7th. New York: Churchill Livingstone, 2010, 2 cilt 3. Current enfeksiyon hastalıkları: Tanı ve Tedavi / Editörler Walter R. Wilson, Merle A. Sande; çeviri editörü İsmail H. Dündar–İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2004. XVIII,905 s. : res. ; 28 sm. Özgün adı: Current diagnosis and treatment in infectious diseases Kaynakçaları var. ISBN 975-420-358-X 4. Koneman’s, Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Winn W, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G, 6th edition. Lippincott Williams&Wilkins, 2006. 5. Güncel Bilgiler Işığında ANTİBİYOTİKLER / editörler Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S. – Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2008. 574 s. ; 24 sm. Kaynakçaları ve dizin var. ISBN 978-975-6058-34-3 6. İnfeksiyon hastalıklarına pratik yaklaşımlar / [editörler] Robert F. Betts, Stanley W. Chapman, Robert L. Penn ; çeviri editörü Fehmi Tabak. – İstanbul : İstanbul Medikal Yayıncılık, 2007. XIV, 1155 s. ; 24 sm. – (İstanbul Medikal Yayıncılık çeviri eserler dizisi) 5. bsk.dan çeviri, Özgün adı : Reese and Bett's practical approach to infections diseases, Kaynakçaları ve dizin var.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, panel, klinik beceri eğitimi (MDU), mikrobiyoloji laboratuar uygulamaları, bağımsız öğrenme, PDÖ oturumları, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 90 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 32 1 32
6 Uygulama/Pratik 4 8 32
29 Bireysel Çalışma 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ateş Patogenezi,Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş,Deri-Yumuşak Doku Enfeksiyon etkenlerinin Mikrobiyolojisi ,Tbc Patogenezi,Kan ve doku parazitleri, Alt solunum yolu enfeksiyon etkenlerinin mikrobiyolojisi, Bata-Laktam antibiyotikler ve bakteri hücre duvarının sentezini bozan diğer kemoterapötikler, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin mikrobiyolojisi, Alt solunum yolu infeksiyonları, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Enfeksiyon hastalıklarında epidemiyolojik kavramlar, Santral sinir sistemi enfeksiyonları, Tüberkülozda mikrobiyoloji, Viral hepatitlerde mikrobiyoloji
2 Riketsiyozlar ve Q Ateşi , Antiviral ilaçlar, Kemik eklem enfeksiyonları, Zoonozlar , Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım , Tetanoz, Sepsis patogenezi ve yaklaşım mikrobiyoloji lab
3 Ribozomlarda protein sentezini inhibe eden antibiyotikler, Döküntülü hastalıklar, Antimalaryal ilaçlar, Mültecilerin birinci basamak sağlık taraması,Antifungal ilaçlar ve diğer stoplazma membran permeabilitesini bozanlar, Bakteriyel antimetabolik ilaçlar,Mültecilerin aşılanması
4 -Göçmen ve mültecilerin 1. basamakta karşılaştığı enfeksiyon hastalıklarının tanımlanması, koruyucu önlemler ve aşılanması --Enfeksiyon hastalıklarında epidemiyolojik kavramların tanımlanması -Çocukluk çağı döküntülü hastalıkların tanımlanması -tüberbüloz basilinin patogenezi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342365 Enfeksiyon hastalıklarının sonuçlarını ve bu sonuçları etkileyen faktörler
2 1342366 Enfeksiyonun patolojik sonuçları ve kliniğe yansıması
3 1342367 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi
4 1342368 Enfeksiyon hastalıklarında tedavide kullanılacak ilaçları tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır