Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP317 DIGESTIVE SYSTEM 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Sindirim sistemi hastalıkların oluşum mekanizması, tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.ÜyesiOğuzhan ÖZŞAY Prof.Dr. Ünal BIÇAKÇI Prof.Dr. Beytullah YILDIRIM Doç.Dr. Savaş YÜRÜKER Prof.Dr. Ramazan AMANVERMEZ Prof.Dr. Mustafa AYYILDIZ Prof.Dr. Gönül ÇALTEPE Prof.Dr. Murat DANACI Pof.Dr. Bülent GÜNGÖR Prof.Dr. Filiz KARAGÖZ Prof.Dr. Mehmet KEFELİ

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. sınıf

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Goldman-Cecil medicine 25th ed. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th edition Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease- 2 Volume Set, 10th Edition. Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, 10th Edition Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice Kumar, Cotran, Robbins. Pathologic Basis of Disease, 9th ed. Kumar, Cotran, Robbins Temel patoloji. 7. Edisyon. Çeviri: Uğur Çevikbaş A.Wilke, G Söylenir, M Doğanay. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. Basım yılı 2017. Mandell, Douglas, and Bennets. Principles and practice of infectious disease, 8th ed. Lehninger Principles of Biochemistry, 6th Edition. Lippincott Farmakoloji 3. Baskı.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, panel, klinik beceri eğitimi (MDU), patoloji lab. uygulamaları, mikrobiyoloji lab. uygulamaları, bağımsız öğrenme, PDÖ oturumları, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gastrointestinal sistemin paraziterenfeksiyonları (I-II), Karaciğer hasarının biyokimyasal göstergeleri, İnflamatuvar barsak hastalıkları patogenezi, Akut karaciğer zedelenmesi,Kronik karaciğer hasarı,Karaciğerde fibrozis gelişimi ve siroz,Gastrointestinal sistemde karsinogenezis,Kolonun benign ve malign tümörleri,Konjenital GİS malformasyonları, biliyeratrezi ve diğer safra yolu anomalileri (I-II),GÖRH ve Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kolesterol, safra asitleri sentez ve metabolizması-ilgili metabolik bozukluklar,Siroz ve komplikasyonları-(I-II),Görsel sunum (GİS Endoskopisi),Peptik ülser ve komplikasyonları,Karaciğer toksisitesine neden olan ilaç ve toksinler, antiviral ilaçlar, Mikrobiyoloji Patoloji
2 Akut ve kronik pankreatitler,Portal hipertansiyon ve asit,Akut ve kronik viral hepatitler (I-II),Tirozin metabolizması, üre siklus bozuklukları,Sindirim sistemi radyolojisi,Laksatif-purgatifler, antidiyareik ilaçlar, antiparaziter ilaçlar,Karbonhidrat metabolizma bozuklukları ile ilgili hastalıkların fizyopatolojisi,Malabsorpsiyon,Kistik fibrozis,Malnutrisyon, DirektÜriner Sistem ve Batın Grafisi ,Lavman uygulama ,Değişik yaş gruplarında öykü alma,İntravenöz girişim
3 Safra yolları ve safra kesesi hastalıkları,Alkol Metabolizması,Metabolik hastalıklara genel bakış ,ÖzofagusMotilite Bozuklukları,Akut Karın

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342371 Sindirim sistemi hastalıklarının oluşum mekanizmalarını açıklayabilecek
2 1342372 Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan temel tanı yöntemlerini kavrayabilecek
3 1342373 Sindirim sistemi hastalıklarındaki medikal girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemlerini tanımlayabilecek
4 1342374 Sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır