Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP201 BRAIN and SENSATION 927001 2 3 10

Dersin Amacı

Sinir sistemi ve işleyişini ele alan biyomekanik ve kontrol bloğunun tamamlayıcısı olarak, sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısı, işlevi, duyusal bilginin algılanması ve entegrasyonu ve santral sinir sistemi ile ilgili ilaçların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Levent Güngör Prof. Dr. Erdal Ağar Prof. Dr. Cem Kopuz Doç.Dr.Birşen Bilgici Doç. Dr. Aykan Ulus Dr.Öğr.Üyesi Osman Kukula Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin Önger Dr. Öğrt. Üyesi Sedat Şen Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan Şahin Dr. Öğrt. Üyesi Volkan Yeter

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 1. sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

Bağımsız Öğrenme Süreçleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Staubesand J, Ferner H (Çev.Ed:Arıncı K). Sobotta İnsan Anatomisi Atlası12.  Ozan H, Ozan Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 200413.  Tıbbi Fizyoloji - Guyton ve Hall ISBN : 9789754205589 Yayınevi : Nobel Yazar : Prof.Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu, Prof.Dr. Berrak Çağlayan Yeğen, Prof.Dr. Zeynep Aydın, Basım Tarihi : 200711. Basım14.  Fizyoloji - Berne, Levy, Koeppen, Stanton. Çeviri Editörü(ler): Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Baskı Tarihi : 2008Sayfa Sayısı : 1014ISBN : 978-975-277-165-9 Yayınevi : Güneş Tıp KitabevleriBeşinci basım15.  Tıbbi Fizyoloji - GANONG W F. Ganong ISBN : 9754201587 Yayınevi : Nobel Basım Tarihi : 2002 20. Baskı  16. Principles of Neural Sciences4th_Edition 3 Clinical MedicineLife SciencesNeurologyNeuroscienceText/ReferenceEditorsEric R. KandelJames H. SchwartzThomas M. JessellCenter for Neurobiology and Behavior, College of Physicians & Surgeons of Columbia University and The Howard Hughes Medical InstituteYayın evi: Elsevier  Fonksiyonel Nöroanatomi. Editör. Prof.Dr. Doğan Taner. Meta Pres  Adams and Victor’s Principles of Neurology. Maurice Victor, Allan H Popper. McGraw-Hill.  Lehninger's Principles of Biochemistry, Fourth Edition, David L.  Marks’ Temel Tıbbi Biyokimyası. Klinik Yaklaşım. İkinci Baskı Editörler: Collen Smith, Allan D. Marks, Michael Lieberman Çeviri editörleri: Prof.Dr. Mine Erden İnal, Prof.Dr.Uğur Atik, Doç. Dr. Nurten Aksoy, Yrd.Doç.Dr. Adnan Haşimi  Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof.Dr.Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Yayınevi  Farmakoloji Ders Kitabı, Türk Farmakoloji Derneği, Gazi Yayınevi,  Rang and dale's pharmacology /* H. P. Rang...[et all.]. -- 6th ed. -- Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone, ©2007.  Basic & clinical pharmacology /* edited by Bertram G. Katzung. -- 8th ed. -- New York : Lange Medical Book / McGraw-Hill,  Goodman Gilman. Tedavinin Farmakolojik Temeli (Türkçe çeviri) Nobel Tıp Kitabevi-20086.  Yıldırım M. İnsan Anatomisi 5. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.  Snell RS. (Çev: Yıldırım M.). Klinik Anatomi. 1. baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri LTD ŞTİ, 1998; 276-281, 2948.  Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia -- Baltimore -- New York -- London -- Buenos Aires -- Hong Kong -- Tokyo -- Sydney, 19999.  Gray's Anatomi Atlası (Çev. Ed.: Prof.Dr.Sezgin İlgi, Prof.Dr.Mehmet Yıldırım), Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 200910.  Netter FH, İnsan Anatomisi Atlası, İkinci Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof.Dr.Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 200211.  Dejong’s The Neurologic Examination – Türkçe , William W. Campbell, Çeviri Editörü Prof.Dr.Neşe Çelebisoy. Güneş Tıp Kitabevi.  Psikolojiye giriş (Hilgard's introductıon to psychology) 12th edition, Rita L Atkinson, Richard C Atkinson, Edward E Smith, Daryl J Bem, Susan Nolen-Hoeksema (Eds.) Çeviri.Yavuz Alogan Arkadaş Yayınları  Resimli Açıklamaları İle NÖROLOJİ ve NÖROŞİRURJİ. Lindsay-Bone-Callander. Nobel Tıp Kitapevleri. Çev Doç.Dr. Mustafa Bozbuğa  NÖROLOJİ Tanıda Lokalizasyon. Peter Duus. Palme Yayıncılık. Çev. Dr. Yurttaş Oğuz, Dr. Sibel Özkaynak, Dr. M.Zülküf Önal.  Basic Neurology. John Gilroy.McGraw-Hill.3rd Ed.  NÖROLOJİ Ders Kitabı, Palme Yayıncılık. Prof.Dr. Korkut Yaltkaya, Prof.Dr.Sevin Balkan, Doç.Dr.Yurttaş Oğuz )  NÖROLOJİ İ.Ü.T.F. Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları (Nobel Tıp Kitabevi)  Fonksiyonel Nöroanotomi.Metu Pres. Ed. Doğan Taner  Klinik NÖROLOJİ. Nobel & Güneş. Erhan Oğul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, anatomi lab uygulamaları, fizyoloji lab. uygulamaları, histoloji lab. uygulamaları, farmakoloji lab. uygulamaları, klinik beceri eğitimleri (MDU), probleme dayalı öğrenme oturumları, bağımsız öğrenme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 82 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 18 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 84 1 84
6 Uygulama/Pratik 8 4 32
7 Laboratuvar 6 4 24
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 8 32
29 Bireysel Çalışma 22 3 66
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinir Sisteminin Hiyerarşik Yapısı, SSS Embriyolojisi, Beyin Zarları, Ventriküler Sistem, Kan Beyin Bariyeri, SSS Embriyolojisi, Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar, Beyine İlaç Geçiş Yolları, Serebral Metabolizma, Genel Anestezikler, Monoaminerjik Sistem Beynin zarrları, ventriküler sistem
2 Somatik Duyu, Lokal Anestezikler, Ağrı Otoskop-Diapozon Kullanımı, Duyu Muayenesi, Kas Gücü-Refleks Muayenesi BEyin arterleri ve venleri, Fizyoloji Laboratuvar
3 Dermatomlar, Duyu Kaybı, Olfaktör Sistem, Beyin Sapı, Bulbus Oculi, Beyin Sapı ve Kranial Sinirler
4 Orbita ve Gözün Ekleri, Tat Yolu, Kranial Sinirler, Tat, Koku ve Tat Alma Bozuklukları, Kulak, İşitme, A Vitamini, Mercekler, İntraokuler Kaslar Göz
5 İşitme Kayıpları, Vestibüler Sistem, Serebral Venöz Sistem Serebellum Muayenesi, Oftalmoskop, Görme alanı, Kornea refleksi, Solunum Öykü ve Fizik Muayene Kulak ve SErebellum
6 Beyindeki Hücreler, İnen Yollar, Serebral Loblar, Çıkan Yollar, Kortikal Fonksiyonlar, Bazal Gangliyonlar, Talamus, Beyindeki Bağlantı Yolları, Kortikal Duyular, Vertigo Serebral Loblar
7 Genel tekrar ve telafiler Genel tekrar ve telafiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342283 Santral sinir sistemi, serebellum hücresel organizasyonunu açıklayabilecek
2 1342284 Santral sinir sistemi embriyolojik gelişimi açıklayabilecek
3 1342285 Beyin sapı, kranial sinirler, talamus, beyni saran zarlar, ventriküler sistem, beyin arter ve venleri, bazal gangliyonlar, serebellum, serebral korteks anatomisi ve fonksiyonları açıklayabilecek
4 1342286 Beyin sapı, kranial sinir, serebellum, bazal gangliyonlar, korteks hastalıklarında ortaya çıkan belirti ve bulguları açıklayabilecek
5 1342287 Nöronal metabolizma ve sentezi açıklayabilecek
6 1342288 Otonom ve dopaminerjik sisteme etkili ilaçları sıralayabilecek
7 1342289 Derinin yapısı ve fonksiyonlarını tanımlayabilecek
8 1342290 Göz küresi ve ilişkili yapıların anatomisini ve görme fizyolojisini açıklayabilecek
9 1342291 Kulak ve ilişkili yapıların anatomisini ve işitme fizyolojisini açıklayabilecek
10 1342292 Yüzeyel, visseral, derin duyuları anatomisini ve fizyolojik mekanizmalarını açıklayabilecek
11 1342293 Dermatomu tanımlayabilecek
12 1342294 Kortikal duyuları tanımlayabilecek anatomik ve fonksiyonel yapıları söyleyebilecek
13 1342295 Denge duyusunda vestibüler sistemin rolünü açıklayabilecek
14 1342296 Koku ve tat duyularının anatomisini ve fizyolojik mekanizmalarını açıklayabilecek
15 1342297 Kafa çiftlerini söyleyebilecek, anatomik ve fizyolojik temellerini açıklayabilecek
16 1342298 Genel ve lokal anestezikleri mekanizmaları üzerinden açıklayabilecek
17 1342299 Görmenin biyofizik temellerini açıklayabilecek
18 1342300 İşitmenin biyofizik temellerini açıklayabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır