Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP203 GROWTH and DEVELOPMENT 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Embriyonal ve fetal gelişimin, organogenezin temel özelliklerinin kavranması, yenidoğan, çocukluk ve puberte dönemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat AYDIN Dr. Öğr. Üyesi Aysın Pınar TÜRKMEN Doç. Dr. Özgür Korhan TUNÇEL Prof. Dr. A Tevfik SÜNTER Prof. Dr. Haydar Ali TAŞDEMİR Dr. Öğr.Üyesi Ümmet ABUR Dr. Öğr. Üyesi Arzu AĞRI Öğr. Görervlisi Dr. Tuğba DİNÇER Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILMAZ Doç. Dr. Leyla AKIN PROF. DR. B. MURAT YALÇIN DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMMET ABUR PROF.DR. KORAY KARABEKİROĞLU (İNG)

Ön Koşul Dersleri

Tıp fakültesi 1. sınıf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, klinik beceri eğitimleri (MDU), video gösterimi, probleme dayalı öğrenme oturumları, bağımsız öğrenme, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 40 1 40
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 20 3 60
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlam Çocuk İzlemi,Davranış Bilimlerine Giriş,Androjenler ve gonadotropinler,Organogenez I,Çocuk ve Çevre Sağlığı,Vitaminler ve Eser Elementler ,Fetal Dolaşım,Yenidoğan Fizyolojisi,Okul ve adolesan sağlığı,Östrojen ve Progesteron,Davranışın psikodinamik Temelleri,Çocukluk Dönemi Sağlık Ölçütleri,Çocuklarda Motor Gelişim ve Değerlendirilmesi,Sistemlerin Gelişimi,Sistemlerin Gelişimi,Çocukluk dönemindeki kazalar, yaralanmalar ve korunma yöntemleri
2 Fetal ve Embriyonal Gelişimi Etkileyen Faktörler,Çocukluk Çağlarında Beslenme,Nörobiyolojik Gelişim Çocukta antropometrik (baş çevresi, boy, ağırlık) ölçümü ,Palpasyon - Oskültasyon,İnspeksiyon - Perküsyon
3 Normal Puberte,Büyümeyi Etkileyen Faktörler,Yenidoğan Muayenesi,0-18 yaş Bilişsel-duygusal-sosyal gelişim,Adölosan dönemi ruhsal gelişim,Çocuk Psikiyatrisi Nasıl Öğreniriz?,Kemik Büyümesi,Adölesan görüşmesinin prensipleri,Duygularımız,Çocuklarda İlaç Kullanımı ,
4 Çocukluk Çağı Aşıları,Gonadotropinler I-II,Anne sütü,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342307 Yenidoğan döneminin temel fizyolojik, biyokimyasal, endokrin, anatomik özelliklerini açıklayabilecek
2 1342308 Büyüme-gelişme açısından çocukluk çağının dönemlerini tanımlayabilecek
3 1342309 Bilişsel, psikoseksüel, psikososyal gelişim kuram ve kuramcılarını açıklayabilecek
4 1342310 Ergenliğin nörobiyolojik ve psikososyal temellerini açıklayabilecek
5 1342311 Organogenezin temel özelliklerini, embriyonal ve fötal gelişimi belirleyen/etkileyen mekanizmalarıkavrayabilecek
6 1342312 Büyüme ve gelişme takibinde kullanılan fizik bakı ölçütleri üzerinden sağlam çocuğu değerlendirebilecek
7 1342313 Kemik büyüme mekanizmasını, belirleyen/etkileyen güçleri açıklayabilecek
8 1342314 Gonadal hormonlar ile ilgili ilaçların (östrojen, progestinler, androjenler, anabolizanlar) etki mekanizmalarını açıklayabilecek
9 1342315 Ülkemizde bebek ve çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunlarını hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan sosyal faktörleri söyleyebilecek
10 1342316 Bebek, neonatal ve postneonatal ölüm hızı ve beş yaş altı ölüm oranının önemini açıklayabilecek
11 1342317 Ergenlik dönemi morbidite ve mortalite nedenlerini açıklayabilecek
12 1342318 Çocukluk dönemindeki kazaların ve yaralanmaların nedenleri ve korunma yöntemlerini açıklayabilecek
13 1342319 0-59 ay çocuk izlemini uygun kayıt-bildirim sistemleri ile uygun sıklıkta yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır