Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP209 BIOLOGICAL AGENTS 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların neler olduğunun bilinmesi, bunların hastalık yapma mekanizmalarının ve özelliklerinin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Asuman Birinci, Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Dr. Öğrt. Üyesi Kemal Bilgin, Dr. Öğrt. Üyesi Demet Gür Vural, Prof. Dr. Mehmet Kefeli,Doç. Dr. Sırrı Bilge.

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tıbbi Mikrobiyoloji. Edi: Murray, Rosenthal, Pfaller. Çev. Edi. Dürdal Us, Ahmet Başustaoğlu. Pelikan Kitabevi, 2016. 2. Klinik Mikrobiyoloji. Edi: Murray, Baron, Jorgensen, Landry, Pfaller. Çev. Edi: Ahmet Başustaoğlu. 9. Baskı. Atlas Kitabevi, 2009. 3.Tıbbi Mikrobiyoloji. Edi: Jawetz, Melnick, Adelberg. Çev. Edi. Ömer Şadi Yenen. Nobel Kitabevi. 2014. 4. Murray, Rosenthal, Pfaller’s Medical Microbiology. 8th Edi, Elsevier. 2016. 5. Jawetz, Melnick, Adelberg’s Medical Microbiology. 26th Edi.McGraw &Hill.2013. 6. Bailey&Scott’s Diagnostic Microbiology. 13 th Edi. Elsevier, 2014. 7. Koneman’s color Atlas& Textbook Diagnostic Microbiology. 7th edi. Wolter Kluver.2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Enfeksiyona neden olan etkenler -Bakterilerin genel özellkileri -Virüslerin genel özellikleri -Mantarların genel özellikleri -Parazitlerin genel özellikleri -Antimikrobiyaller -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 90 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 130 130
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Enfeksiyon hastalıkları etkenleri -Mikrobiyolojik tanı yöntemleri -Etken konak etkileşimi -Bakterilerin genel özellikleri -Virusların Genel Özellikleri -Mantarların genel özellikleri ve Mantarların tanı yöntemleri - -Boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme
2 -.DNA virüsleri -RNA virüsleri -Virüsler nereye ve nasıl tutunurlar ve nasıl replike olurlar -Viral Patogenez -Yüzeyel ve Yüzeysel Mikozlar -Viral pathogensis üretilen Gram negatif basiller -Neisseriae-Haemophilus -Aerobik Gram pozitif basiller -Antibakteriyal İlaçların Etki Mekanizmaları -Spiroketler -Mycoplasma ve Ureaplasma türleri ve Riketsiyalar -Anaerop bakteriler ve özellikleri -Diğer gram negatif basiller -Nonfermentatif Gram negatif basiller -Subkutan Mikozlar -Parazitlik kavramı, Parazitlerin genel özellikleri -Parazitlerin patojen etkileri ve hasar oluşturma mekanizmaları -Antibakteriyellere karşı direnç yok yok
3 -Fırsatçı mikozlar -Sistemik Mikozlar -Prionlar -Fermentatif Gram negatif basiller Yok -Bakterilerin Üretilmesi Tanımlanması ve Antibiyotik duyarlılık Testleri -Mikrobiyolojik Ajanların Doku Hasarları
4 -Sterilizasyon ve dezenfeksiyon -Mantarların genel özellikleri -Parazitlerin genel özellikleri
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342301 Enfeksiyona neden olan etkenlerin bilinmesi
2 1342302 Bakterilerin genel özelliklerinin bilinmesi
3 1342303 virüslerin genel özelliklerinin bilinmesi
4 1342304 Mantarların genel özelliklerinin bilinmesi
5 1342305 Antimikrobiyallerin etki mekanizmasının bilinmesi
6 1342306 parazitlerin etki mekanizmasının bilinmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır