Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETEZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim bilimleri alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması, Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması, Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusunun belirlenmesi
2 Tez konusunun belirlenmesi
3 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
4 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
5 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
6 Tez konusu ile ilgili materyal ve metodun belirlenmesi
7 Tezin içeriğine göre elde edilecek bulguların kararlaştırlması
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Alan çalışmaları
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Bulguları tartışılarak tezde irdelenmesi
14 Tez savunması için gerekli hazırlıkların yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465038 Literatür taraması yapar.
2 1465039 Konusu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaları analiz eder.
3 1465040 İletişim bilimlerinin alanına giren bir konuda sorunsal oluşturur.
4 1465041 Çalıştığı konuya uygun bir araştırma yöntemini uygular.
5 1465042 Yöntemli bir şekilde elde ettiği bulgulardan yola çıkarak çalıştığı konu ile ilgili oluşturduğu sorunsalı tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek