Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tez aşamasına geçmiş olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin aşılanması, çalışma alanı ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez danışmanın belirleyeceği konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
2 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
3 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Alan çalışmaları
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
14 Bulguların irdelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240841 Literatür taraması yapar.
2 1240842 Tez alanıyla ilgili araştırma yöntemlerini sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5
2 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek