Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını ve etik ihlallerini öğrencilere kavratmak. Teze ve diğer akademik çalışmalara hazırlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati TOMAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu ders kapsamında aşağıdaki kaynaklar öğrencilere önerilir; Arıkan, R., (2013), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları Aziz, A., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları Büyüköztürk, Ş. vd.'leri, (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları Yıldırım, A. vd.'leri, (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları Şenol, E., (2012), Araştırma ve Örneklem Yöntemleri Karaser, N., (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları Çepni, S., (2010), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık Büyüköztürk, Ş., (2011), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayınları Ruacan, Ş., (2005), Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler, Gazi Tıp Dergisi. 16(4) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, (2002), Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Erdem, A., (2012), Bilim İnsanını Yetiştirmede Etik Eğitimi, Yükseköğretim Bilim Dergisi. 2(1) Bu kaynakların önemli bir kısmını kütüphanede bulabilirler ve bir kısmına ise sanal ortamda ulaşabilirler. Ders için hazır bir sunu yoktur.

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sırasıyla aşağıdaki konu başlıkları üzerinde durulmaya çalışılacaktır; 1- Bilimsel araştırma ve aşamaları 2-Nicel Araştırma Yaklaşımı 3-Nitel Araştırma Yaklaşımı 4-Literatür Taraması 5- Anket 6- Görüşme 7- Gözlem 8- Tez Önerisi İnceleme 9- Makale İnceme 10- Tez İnceleme 11-Raporlaştırma 12- Bilimsel Araştırmalarda Etik İhlalleri 13- Etik İhlallerine Yönelik Yaptırımlar

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma ve aşamaları
2 Nicel Araştırma Yaklaşımı
3 Nitel Araştırma Yaklaşımı
4 Literatür Taraması
5 Anket
6 Görüşme
7 Gözlem
8 Tez Önerisi İnceleme
9 SINAV
10 Makale İnceme
11 Tez İnceleme
12 Raporlaştırma
13 Bilimsel Araştırmalarda Etik İhlalleri
14 Bilimsel Araştırmalarda Etik İhlalleri
15 Etik İhlallerine Yönelik Yaptırımlar
16 Etik İhlallerine Yönelik Yaptırımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312840 Bilimsel araştırmanın ne olduğunu öğrenir.
2 1312839 Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.
3 1312841 Veri toplama teknikleri hakkında yetkinlik kazanır.
4 1312842 Veri toplama tekniklerini alanı ile ilişkilendirir.
5 1312843 Etik ihlalleri konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama