Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP315 TÜMÖRLER 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu blokta genel olarak tümör ve kanser terminolojisi, benign- malign ayırımı, karsinogenezis, lökomogenezis kavramları ve patofizyolojisi, diferansiyasyon, invazyon ve metastaz patofizyolojisi, kanser etyolojisinde kişisel, çevresel faktörler ve etki mekanizmaları, kanser epidemiyolojisi, kanser erken tanı ve tarama programları, tümör immünoloji, kanser tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi kavramları, antineoplastik, narkotik analjezik ve antiemetik ilaçlar, tümör belirleyicileri, paraneoplastik sendromlar ve genel onkolojik kavramların irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. A. Deniz MEYDAN Doç. Dr. Yurdanur SÜLLÜ Doç. Dr. Ş. Bilge GÜRSEL Prof. Dr. Ayhan Dağdemir Prof. Dr. Bekir Kuru Prof. Dr. Meltem Ceyhan Prof. Dr. Güzin Demirağ Doç. Dr. Bahattin Yılmaz Dr. Öğr.Üyesi Arzu Erda

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. Sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Patoloji. Kumar, Cotran, Robbins, Cancer Principles and Practice of Oncology De Vita The American Cancer Society’s Clinical Oncology. Lenhard, Jr. Osteen R. Halk Sağlığı Temel Bilgiler Münevver Bertan, Çağatay Güler. Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların Yöntem Bilimi. Sebahat Tezcan. Halk Sağlığı Recep Akdur, Meltem Çöl, Aysel Işık ve ark.. Uluslararası kanserle Savaş Birliği, Klinik Onkoloji, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Onkoloji, Fikri İçli İç Hastalıkları, - İliçin, Biberoğlu, Süleymanlar Tıbbi Farmakoloji. Oğuz Kayaalp Kanser Hastasına yaklaşım Onat, Mandel The Merck Manuel Genel Patoloji, Münevver Yenerman Temel Patoloji, Kuzey Mocan Principles of Pediatric Oncology, Pizzo and Poplack, Onkoloji El Kitabı, Adnan Aydıner, Erkan Topuz http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_2_3X_ACS_Cancer_Detection_Guidelines_36.asp?sitearea=PED http://ctep.info.nih.gov/ http://www.cancer.gov/ http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp?button=I+Agree http://cis.nci.nih.gov/ www.who.int

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Neoplazi tanımı, isimlendirme Benign-malign ayırımı ve özellikleri Karsinogenezis Preneoplastik durumlar Displazi, anaplazi, insitu, pleomorfizm, diferansiyasyon… kavramları Lökomogenezis Lösemi Miyeloproliferatif hastalıklar ve polisitemi Lenfoma Kanser epidemiyolojisi Kanser kayıt ve istatistikleri Kanserden korunma ve tarama programları Kansere predispozan fiziksel faktörler Kansere predispozan kimyasal faktörler Kansere predispozan biyolojik faktörler Kanser evrelemesi Kanser ve genetik Antineoplastik İlaçlar Antiemetik İlaçlar Narkotik Analjezikler Radyoterapi Genel onkolojik terminoloji (sağkalım, lokal kontrol, küratif, palyatif, adjuvan….) İnvazyon terminolojisi ve süreci Metastaz terminoloji ve süreci Paraneoplastik sendromlar Tümör belirleyicileri Onkolojik cerrahi tipleri Tedavilerin etkileri ve yan etkileri Kansere multidisipliner yaklaşım Terminal dönem ve palyatif bakım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Blok Tanıtımı Sunum Patoloji Tümör – Benign-Malign Terminolojisi Sunum Patoloji Benign- Malign Ayırımı Sunum Patoloji Preneoplastik Durumlar Sunum Patoloji Karsinogenezis- I Sunum Patoloji Karsinogenezis –II Sunum Radyasyon Onkolojisi Predispozan Faktörler Sunum Mikrobiyoloji Predispozan Faktörler MDU 1: Erkek genital öykü ve fizik muayene MDU 2: Kötü haber verme MDU 3: Hasta hekim görüşmesinde zor durumlar MDU 4: Çocukta temel yaşam desteği
2 Sunum Halk Sağlığı Kanser Epidemiyolojisi Sunum Halk Sağlığı Kanser Kayıt ve Koruma-I Sunum Halk Sağlığı Kanser Kayıt ve Koruma-II Sunum İç Hastalıkları Tümör Belirleyicileri Sunum Aile Hekimliği Erken Tanı ve Tarama Programları Sunum Genetik Genetik hastalıklar Sunum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tümör İmmünolojisi Sunum Tıbbi Farmakoloji Antineoplastikler Sunum Tıbbi Farmakoloji Antiemetikler Sunum İç Hastalıkları Lökomogenezis Sunum İç Hastalıkları Lösemi Sunum İç Hastalıkları Myeloproliferatif Hastalıklar ve Polisitemi Sunum Tıbbi Farmakoloji Narkotik Analjezikler Sunum İç Hastalıkları Paraneoplastik Sendromlar Sunum İç Hastalıkları Lenfoma Doç.Dr.M.Hilmi Atay Patoloji Uygulama;
3 Sunum Aile Hekimliği Terminal Dönem ve Palyatif Bakım-I Sunum Aile Hekimliği Terminal Dönem ve Palyatif Bakım-II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338017 Sindirim sistemi hastalıklarının oluşum mekanizmalarını tanı ve tedavi prensiplerini açıklayabilecek
2 1338018 Neoplaziyi ve displazi, anaplazi, insitu, pleomorfizm, diferansiyasyon gibi ilişkili kavramları açıklayabilecek
3 1338019 Beningn malign ayrımını yapabilecek
4 1338020 Lökomogenezis kavramını açılayabilecek
5 1338021 Kanserden korunma ve tarama programlarını söyleyebilecek
6 1338022 Kansere predispozan fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörleri açıklayabilecek
7 1338023 Kanser evrelemesi kavramını açıklayabilecek
8 1338024 Kanser ve genetik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
9 1338025 Lenfoma oluşum mekanizmasını açıklayabilecek
10 1338026 Antineoplastik Antiemetikilaçları, narkotik analjeziklerin etki mekanzimasını açıklayabilecek
11 1338027 Radyoterapi etki mekanizmasını açıklayabilecek
12 1338028 Genel onkolojik terminolojiyi (sağkalım, lokal kontrol, küratif, palyatif, adjuvan...) kavrayabilecek
13 1338029 İnvazyon, metastaz terminolojisi ve sürecini kavrayabilecek
14 1338030 Paraneoplastik sendromların oluşum mekanizmalarını açıklayabilecek
15 1338031 Tümör belirleyicilerini söyleyebilecek
16 1338032 Onkolojik cerrahi tipleri sıralayabilecek
17 1338033 Kanserin konağa etkilerini açıklayabilecek
18 1338034 Tedavilerin etkileri ve yan etkilerini açıklayabilecek
19 1338035 Kansere multidisipliner yaklaşımı kavrayabilecek
20 1338036 Ötenazi kavramını farklı açılardan ele alarak tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek