Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG606 Biyonanoteknoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çeşitli makromoleküllerin kullanılmasına dayalı biyo-nanoteknolojik uygulamalar hakkında güncel gelişmeleri hakkından bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bionanotechnology Proteins to Nanodevices. V. Renugopalakrishnan, Randy V. Lewis. 2006. Bio-Nanotechnology: Concepts And Applications. Madhuri Sharon. CRC Press. 2012. Bionanotechnology: Principles and Applications. 1st Edition, Anil Kumar Anal. CRC Press. 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyoteknolojiden biyonanoteknolojiye; Makromoleküllerden kendiliğinden kurulabilen aygıtların tasarım prensipleri ve aygıt uygulamaları için proteinlerin yönlendirilmiş mutasyonları. Biyo-analizler için biyonanoteknoloji. Metalloprotein-temelli elektronik nanoaygıtlar. Bakteriyorodopsin-temelli 3D optik hafıza. Nanobiyoteknoloji malzeme biliminde yeni olanaklar sunmaktadır: İlk örnek olarak bakteriyorodopsin. Örümcek ağı üretimi. İpek-proteinlerinin biyosüreci: kontrollü kurulum. Proteinlerin ısıl karalılığının arttırılması: biyonanoteknoloji uygulamaları için daha güçlü proteinlerin tasarımı. Biyoçeşitlilik: nanoaygıtlar için bir arşiv fırsatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
24 Seminer 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojiden biyonanoteknolojiye
2 Makromoleküllerden kendiliğinden kurulabilen aygıtların tasarım prensipleri ve aygıt uygulamaları için proteinlerin yönlendirilmiş mutasyonları
3 Makromoleküllerden kendiliğinden kurulabilen aygıtların tasarım prensipleri ve aygıt uygulamaları için proteinlerin yönlendirilmiş mutasyonları
4 Biyo-analizler için biyonanoteknoloji
5 Metalloprotein-temelli elektronik nanoaygıtlar.
6 Bakteriyorodopsin-temelli 3D optik hafıza.
7 Nanobiyoteknoloji malzeme biliminde yeni olanaklar sunmaktadır: İlk örnek olarak bakteriyorodopsin
8 Ara Sınav / Ödev Sunumu
9 Nanobiyoteknoloji malzeme biliminde yeni olanaklar sunmaktadır: İlk örnek olarak bakteriyorodopsin
10 Örümcek ağı üretimi
11 İpek-proteinlerinin biyosüreci: kontrollü kurulum.
12 Proteinlerin ısıl karalılığının arttırılması
13 Biyonanoteknoloji uygulamaları için daha güçlü proteinlerin tasarımı
14 Biyoçeşitlilik: nanoaygıtlar için bir arşiv fırsatı.
15 Güncel makale analizi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537884 Biyoteknolojiden biyonanoteknolojiye olan tarihsel süreci kavrar
2 1537885 Biyonanoteknolojide kullanılan makromeleküller hakkında bilgi edinir
3 1537886 Çeşitli biyonanoteknolojik aygıtların yapım ve çalışma prensiplerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 2 4 2 3 3 2 1
2 1 2 5 3 3 3 2 3 3 2
3 4 1 5 1 3 3 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek