Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Biyolojik ve endüstriyel çalışmaların önemli bir konusunu oluşturan proteinler ve enzimlerin izolasyon, saflaştırma ve karakterizasyonunda kullanılan elektroforetik tekniklerin temel prensiplerini kavramak ve uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncer M. (2009). Protein Saflaştırma 2: Elektroforetik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:19.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kütle halinde proteinlerin çökeltilmesi: Pesipitasyon teknikleri, polietilen jel ile proteinlerin çöktürülmesi. Elektroforezin temel prensipleri, Destek materyalleri ve jellerin hazırlanması, Doğal koşullarda proteinlerin elektroforezi (PAGE), Katkı maddelerininin varlığında elektroforez, SDS-PAGE ile proteinlerin analizi, İzoelektrik odaklama (IEF), İki-boyutlu poliakrilamid jel elektroforezi (2-D PAGE), Protein (Western) blotlama, İmmünoelektroforetik teknikler, Kapiller elektroforez (CE), Protein bantlarının belirlenmesi, Proteinlerin geri kazanılması ve miktarlarının hesaplanması, Proteinlerin kimyasal analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 3 10 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
24 Seminer 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proteinler neden saflaştırılmalıdır?
2 Proteinlerin özütlenmesi ve kütle halinde çökeltilmesi
3 Elektroforetik tekniklerin genel prensipleri
4 Destek materyalleri ve jellerin hazırlanması
5 Doğal koşullarda proteinlerin elektroforezi (PAGE)
6 Katkı maddelerininin varlığında elektroforez
7 SDS-PAGE ile proteinlerin analizi
8 Ara Sınav / Ödev Sunumu
9 İzoelektrik odaklama (IEF)
10 İki-boyutlu poliakrilamid jel elektroforezi (2-D PAGE)
11 Protein (Western) blotlama, İmmünoelektroforetik teknikler
12 Kapiller elektroforez (CE)
13 Protein bantlarının belirlenmesi
14 Proteinlerin geri kazanılması ve miktarlarının hesaplanması
15 Proteinlerin kimyasal analizi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308832 Biyolojik örneklerden protein izolasyonunu gerçekleştirme becerisi
2 1308833 Seyreltik protein solüsyonlarını deriştirme becerisi
3 1308834 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerini kavrama
4 1308835 Proteinlerin ayrıştırılmasında kullanılan elektroforetik tekniklerin prensiplerini kavrama ve ifade edebilme
5 1308836 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerine dayalı olarak proteinleri ayrıştırmada kullanılabilecek elektroforetik teknikleri tasarlayabilme uygulayabilme becerisi
6 1308837 Protein miktar, derişim ve aktivitesini belirleyebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek