Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG615 Filogenetik Sistematik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere kladistik (Filogenetik Sistematik) analizin esaslarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat Şahin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evrimsel Analiz Kitabı (5. Baskı) Palme yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sistematiğe giriş, Filogenetik Sistematik, Evrimsel Sistematik ve Fenetik, Monofili, Parafili Ve Polifili Kavramları, Karakter ve karakter durumu çeşitleri: Homoloji ve analoji, Kladogram oluşturma yöntemleri: Henning ve Wagner Metotları, Kladogramlarla ilgli tanımlayıcı terimler, Kladogramlarla ilgili tanımlayıcı istatistikler, Optimalite kriterleri, Bakteri sistematiği hakkında genel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematiğe giriş 1. Hafta.docx
2 Filogenetik Sistematik, Evrimsel Sistematik ve Fenetik 2. Hafta.docx
3 Monofili, Parafili Ve Polifili Kavramları 3. Hafta.docx
4 Karakter ve karakter durumu çeşitleri: Homoloji ve analoji 4. Hafta.docx
5 Kladogram oluşturma 5. Hafta.docx
5-Felsenstein1981_Article_EvolutionaryTreesFromDNASequen.pdf
5-kumar1994.pdf
5-mega x.pdf
5-Relative_Efficiencies_of_the_Fitch-Margoliash_Maxi.pdf
5-saitou and nei.pdf
6 Bakteriyolojide tür tanımı için komite raporları 6. Hafta.pdf
Genom verilerinin kullanımı.pdf
7 Aktinobakterilerin genom temelli taksonomik sınıflandırılması fmicb-09-02007.pdf
7. Hafta.docx
8 Seç bağla istatistik analizi 8. Hafta.docx
9 Vize Sınavı
10 Kladogramlarla ilgili tanımlayıcı istatistikler 10. Hafta.pdf
11 Kladogramlarla ilgli tanımlayıcı terimler 11. Hafta.pdf
12 Genom temelli filogeni ve sınıflandırılması 12. Hafta.pdf
13 Prokaryotların sınıflandırılması için genom verileri 13. Hafta.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545503 Öğrencilere kladistik (Filogenetik Sistematik) analizin esaslarını öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 2 3 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek