Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG617 Genomik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere genomik alanını ve hızla gelişen bu alandaki güncel konuları tanıtmaktır. Buna bağlı olarak öğrencilerin, genomiğin temel prensipleri hakkında fikir edinmesi ve genomik verilerin moleküler biyoloji ve biyoteknolojide nasıl kullanılacağını keşfetmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Güncel literatür takip edilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Concepts in Bioinformatics and Genomics, 1st edition. J. Momand et al., 2016 (Oxford University Press). - Bioinformatics and Functional Genomics, 3rd edition. J. Pevsner, 2015 (Wiley Blackwell).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gen ve Genom Yapısı, Genomların Dizilenmesi, Genom Dizileme Yaklaşımları, Gen Ekspresyonu, Genom Anotasyonu, Mikrobiyal Genomik, Karşılaştırmalı Genomik, Dizi Hizalama, Filogenetik Analiz, Çevresel Genomik, Kişiselleştirilmiş Tıp, Genom Varyasyonunun Çalışılması, İşlevsel Genomik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545377 Genomik kavramları anlaşılır bir biçimde açıklamak ve bu kavramları yeni durumlara uygulamak
2 1545402 Biyoinformatik araçları kullanarak bir genomdaki genleri tanımlamak ve tahmin edilen proteinlerdeki domainlerin dağılımını tanımlamak
3 1545403 Bilimsel literatürü tartışarak güncel genomik araştırmaları değerlendirmek
4 1545404 Genomik çalışmalara uygulanabilecek filogenetik analiz tekniklerini öğrenmek
5 1545405 Klasik ve güncel dizileme teknolojilerini, gen ekspresyon analiz yöntemlerini ve proteomik yaklaşımlarını karşılaştırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3
2 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3
3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3
4 3 3 5 5 4 5 5 3 3 3
5 4 3 5 5 4 5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek