Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG618 İleri Biyoistatistik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

biyolojik bilimlerde istatistiki uygulama ve teslerin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Kubilay Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İleri Biyoistatiksel Yöntemler, Beyza Akdağ, Kadir Sümbüloğlu

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

temel istatistiki tanımların öğrenilmesi, istatistiki deney düzeneğini kurulması, test hipotezinin oluşturulması, uygun istatistiki yöntemlerin seçilmesi, çıkan sonuçların yorumlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
11 Soru-Yanıt 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 1 30 30
11 Soru-Yanıt 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 biyoistastistiğe giriş
2 istatisksel kavramlar
3 temel olasılık hesaplamaları
4 olasılık dağılımı
5 örneklem dağılımı
6 İstatistiksel tahmin
7 vize
8 hipotes testi
9 ANOVA
10 regressyon-korelasyon
11 ki-kare testi
12 parametrik tests
13 non-parametrik test

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697451 temel istatistiki kavramları bilir
2 1697452 hipotez testi ve deneysel tasarımı öğrenir
3 1697453 İstatistiki testleri bilir ve uygular
4 1697454 istatistiki sonuçların nasıl yorumlanacağını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir