Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencileri mikroorganizmaların çeşitliliğine ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair öngörülerinin arttırılmasını amaçlar. Bu etkileşimlerin çoğu insana faydalı olabileceği gibi (örneğin, yoğurt ve enzim üretimi) zarar da verebilir (patojen mikroorganizmalar). Mikrobiyal metobolizmada yer alan önemli süreçlerinin (Gen regülasyonu, mutasyon, konjugasyon, enerji çevrimi ..vb) arkasındaki temel teoriyi anlamaya ve bu süreçlerin moleküler düzeyde nasıl çalıştıklarını incelemeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, J. (2015). Brock biology of microorganisms (Vol. 14). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall. 2) Thomas, Christopher M, Busby, Stephen J. W., Brown, Nigel L., (1998) Molecular Microbiology. Springer, Berlin ; New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikroorganizmalarda gen regülasyonunun nasıl gerçekleştiğinin kavranması, mikroorganizmalara genetik madde değişimi, bakteri genetiği ve gen klonlaması, mutasyon ve etkileri, mikroorganizma metabolizmasının genetik kontrolünün incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA yapısı ve Genetik bilgi akışı
2 DNA replikasyonu
3 Transkripsiyon I
4 Transkripsiyon II
5 Translasyon
6 Translasyon sonrası modifikasyonlar
7 Vize sınavı
8 Bakterilerde gen transferi
9 Sinyal ileti ve kemotaksis
10 Mutasyonlar ve Mutantlar
11 Moleküler mikrobiyoloji teknikleri
12 Moleküler klonlama
13 Gen yeniden düzenlenmesi ve CRISPR
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527725 Moleküler Mikrobiyolojinin temel kavramlarını açıklar
2 1527726 Mikroorganizmaların genetiği ve metabolizmaları arasındaki bağlantıyı açıklar
3 1527727 Gen regülasyonunun nasıl gerçekleştiğini açıklar
4 1527728 Mikroorganizmaların çevresel koşullara yanıtlarında genetiğin önemini açıklar
5 1527729 Mikroorganizmalarda genetik madde değişiminin nasıl gerçekleştiğini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
2 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
3 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
4 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
5 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek