Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE601 Perinatoloji-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Doğum öncesi süreçte annenin çevresiyle bütüncül olarak değerlendirilip izleminin yapılması ile anne ve fetüs sağlığının korunması, yükseltilmesi, geliştirilmesine yönelik gereken bilgi ve becerileri öğretmek, Gebelikle ilgili riskli durumları belirleyerek, bu durumlara yönelik bakım ve uygulamaları yapabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye Şebnem KURUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health NursingComprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

var

Dersin İçeriği

Doğurganlık ve anne sağlığı, doğum öncesi bakımın önemi ve amacı, gebelikle ilgili sağlık ölçütleri, gebeliğin oluşumu, toplumu tanıma, doğum öncesi izlem, ev ziyareti tekniği ve uygulaması ve gebelikte fizyolojik değişiklikler, sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler ile güvenli annelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek, Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, gebelikte risk faktörleri, önceden var olan riskli durumlar, gebelikte enfeksiyon hastalıkları, gebelikte hipertansif durumlar, prenatal kanamalar, gebelikte riskli durumlar, sistemik hastalıklar ve gebelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 4 8
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 2 1 2
12 Takım/Grup Çalışması 6 1 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
20 Rapor Hazırlama 4 2 8
21 Rapor Sunma 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 4 1 4
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması Yüksek lisanstan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin beklentilerinin Tartışılması
2 Türkiye’de ve Dünya’da Kadın Sağlığının Durumu Demografi ve Sağlık
3 Kadın Hayatının Evreleri ve (Adölesanlarda Obstetrik Sorunlar) Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları
4 Üreme Siklusu Anomalileri Kadın Sağlığında Tanı Testleri
5 Gebelikte Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklikler
6 Gebelikte Tarama Testleri ve Doğum Öncesi Bakım
7 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi ve Teratojenite
8 1.Trimesterde Görülen Riskli Durumlar ve Ebelik Bakımı
9 ARA SINAV
10 Gebelikte Hipertansif Durumlar
11 Gebelik ve Diyabet
12 Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıkları
13 İntrauterin Dönemde Fetal Komplikasyonlar 1-IUGG, Makrozomi vb. 2.Fetal Distres ve Fetal Ölüm
14 -Yenidoğan Tarama programları ve Aşı Takvimi -Dersin değerlendirilmesi
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276057 Anne ve fetüs sağlığı ile doğum öncesi bakım hizmetlerinin önemini açıklayabilecek.
2 1276058 Gebeliğin ve fetüsün fizyolojik gelişim sürecini açıklayabilecek.
3 1276059 Gebe muayenesi yapabilecek, muayene sonuçlarını normal ve/veya riskli olarak değerlendirebilecek.
4 1276060 Gebelikteki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen yakınmalara yönelik gebenin gereksinimi olan bakımları uygulayabilecek.
5 1276061 Gebelik sürecinde normalden sapmaları tanıyabilecek.
6 1276062 Risk gruplarında anne fetüs sağlığının korunması ve geliştirilmesinde gerekli önlemleri alabilecek
7 1276063 Riskli gebenin izlem ve bakımını yapabilecek
8 1276064 Gebede sağlık sorunlarını belirleyebilmede ve sorunlarını çözümlemede sağlık bakım planı geliştirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 2 2 2
2 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 4 3 2 4 2
4 3 3 3 2 4 3 3 3
5 4 4 3 3 2 2 3 4
6 4 3 4 4 4 3 3 3
7 3 2 4 3 3 3 2 4
8 4 3 3 2 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek