Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE606 İnfertilite 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerine ve infertil çiftlerde tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı teorik bilgi verme, bu kapsamda bakım becerisi kazandırma,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Şirin A. (Eds.) (2008). Kadın Sağlığı. İstanbul. Bedray Basın Yayıncılık 2. Kişnişçi, HA., Gökşin, E., Durukan, T., Üstay, K., Ayhan, A., Gürgan, T., Önderoğlu, LS. (1996). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara. Güneş Kitabevi 3. Şirin A. (2001). Tüp Bebek Uygulması ve Bu Uygulamalardan yararlanan Çiftlere Yaklaşım. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi 4. Lowdermilk, D.L. and Perry, S. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. 9nd. Edition. St. Louis, Missouri: Mosby 5. Taşkın L, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği VII Baskı, Sistem Ofset, Ankara 2005. 6. Beji N K. İnfertilite Hemşireliği İstanbul Ekim 2009 7. Beckmann C, Ling F., Barzansky B.M. et al. Obstetrics and Gynecology. Sixth edition. 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş, Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans - prevelans İnfertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri’nde ebelik yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş,
2 Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans – prevelans
3 İnfertilite tedavisinde son gelişmeler
4 İnfertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri’nde ebelik yaklaşımı,
5 Yardımcı üreme tekniklerinde ebe ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım
6 İnfertilite ve Yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar
7 İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği.
8 Ara Sınav
9 İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri
10 İnfertil çiftler ve psikoterapi
11 İnfertilite tedavisi, etik sorunlar ve yasal düzenlemeler
12 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü
13 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü
14 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü
15 İnfertilite araştırma süreci
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497129 İnfertil çiftin değerlendirilmesi amacıyla yapılan işlemleri açıklayabilme
2 1497130 İnfertil çiftlerin tanı ve tedavisinin çiftlerin psikolojisi üzerine etkisini kavrayabilme
3 1497131 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmenin önemini ifade edebilme
4 1497132 İnfertilite tanı ve tedavisinde hastanın eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini saptayabilme
5 1497133 Kültürün infertil çiftlerin yaşamına etkisini yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77936 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 77943 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 77944 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 77945 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 77946 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 77947 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 77948 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 77949 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 2 3 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 2 4 3 4 4
4 3 3 2 2 3 3 2 2
5 2 3 3 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek