Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, ailelerin; sağlıklarını koruma, yükseltme, kronik hastalıkla birlikte sağlıklı yaşam sürdürme, kendi sağlık durumlarını kontrol edebilme ve koruyucu sağlık yaklaşımını benimsemeleri için gerekli olan kuramsal bilgiyi kazandırır.Doğurganlığın düzenlenmesi için aile planlamasının önemini, danışmanlığını ve yöntemlerini kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşkın, L.: Anne Sağlığı Hemşireliği, 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 1994 Günalp S. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Pelikan Yayınevi, 2004 Coşkun A. Ebe ve Hemşirelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ana ve çocuk sağlığının önemi, etkileyen faktörler, ana çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ana çocuk sağlığı sorunları ve ebenin rolleri, kontraseptif teknolojide yeni gelişmeler, aile planlaması hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, AP hizmetlerinde ebenin rolleri (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana çocuk sağlığının tanımı ve ilgili kavramlar, Ana çocuk sağlığını etkileyen etmenler.
2 Ana çocuk sağlığını geliştirme ve sağlık eğitimi.Ana çocuk sağlığını geliştirmede etik sorunlar.
3 Ailenin büyüme ve gelişmesi (fiziksel ve psikososyal gelişim, tipi, roller, yaşamsal dönemler).
4 Bağışıklama, toplumu tanıma
5 Ana çocuk sağlığına yönelik sağlığı geliştirme davranışları
6 Aile Planlamasına Giriş Aile Planlamasının Yararları
7 ARA SINAV
8 Enfeksiyonun önlenmesi ve Üreme sağlığı
9 Aile Planlamasında Danışmanlık, AP’na Başvuran Bireyin Değerlendirilmesi
10 Kontraseptif Yöntemler
11 Kontraseptif Yöntemler
12 Doğal Aile Planlaması
13 Özel durumlarda kontrasepsiyon
14 Sterilizasyon
15 Ana çocuk sağlığı bakım sistemi, sağlık politikaları ve yasalar.
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277428 Ana çocuk sağlığını etkileyen etmenleri sayabilecek
2 1277429 Aile sağlığını geliştirmeye yönelik sağlık eğitimi planlayabilmek.
3 1277430 Kronik hastalıkla birlikte sağlıklı yaşamı sürdürmeye yönelik yaklaşımları açıklayabilecek.
4 1277431 Ana çocuk ile ilgili sağlık bakım sistemi, sağlık politikaları ve yasaları açıklayabilecek.
5 1277432 Aile planlamasının tanımını, dünyadaki durumunu, Türkiye’deki durumunu, yararlarını, doğum kontrol yöntemlerini ve doğal aile planlamasının neler olduğunu açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 2 3 3 3
2 3 3 2 3 2 3 3 3
3 2 3 3 3 3 2 3 3
4 4 3 3 3 1 4 2 3
5 3 3 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek