Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE614 Doğal Doğum 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, normal kavramı ile doğal kavramını temel alarak doğal doğumu etkileyebilecek fizyolojik ve psiko-sosyal değişimlere ve. doğal doğumda ebenin rolüne yönelik kuramsal bilgiyi kazandırmaya odaklanır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rathfisch G. Doğal Doğum Felsefesi. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul: 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Normal kavramı, doğal kavramı, doğal doğum felsefesi, doğal doğum koşulları, kadının fizyolojisinin, psikolojisinin, sosyal ve kültürel yapısının doğal doğuma etkisi, doğal doğumu etkileyen hormonlar, doğal doğumu desteklemede ebenin rolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma Programın Tanıtımı
2 Normal Kavramı
3 Doğal Kavramı
4 Doğal Doğum Felsefesi
5 Doğal Doğum Koşulları
6 Kadının Fizyolojisinin Doğal Doğuma Etkisi
7 Kadının Psikolojisinin Doğal Doğuma Etkisi
8 Kadının Sosyal Yapısının Doğal Doğuma Etkisi
9 Kadının Kültürel Yapısının Doğal Doğuma Etkisi
10 ARA SINAV
11 Doğal Doğumu Etkileyen Hormonlar
12 Doğal Doğumu Etkileyen Hormonlar
13 Doğal Doğumu Desteklemede Ebenin Rolü
14 Örnek Doğal Doğum Modeli Oluşturma
15 Örnek Doğal Doğum Modeli Oluşturma
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277677 Normal kavramı ile doğal kavramının benzerlik ve farklılıklarını değerlendirebilecek
2 1277678 Doğal doğumu etkileyen fizyolojik değişimleri açıklayabilecek
3 1277679 Doğal doğumu etkileyen psikolojik değişimleri açıklayabilecek
4 1277680 Kadının sosyal ve kültürel yapısının doğal doğumu nasıl etkilediğini açıklayabilecek
5 1277681 Doğal doğumu etkileyen hormonların etki mekanizmasını söyleyebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 1 2 1 1 1
2 1 1 3 2 1 2 2 4
3 2 3 2 3 2 2 3 3
4 2 3 1 3 1 2 2 3
5 2 2 2 1 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek