Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı hemşirenin duyarlı olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi NURAN MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sümbüloğlu, Kadir, ve Sümbüloğlu, Vildan, (2005), Biyoistatistik, HatipoğluYayınları, Ankara. Özdamar, Kazım, (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir. Karasar, Niyazi, (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi,Nobel Yayın Dağıtım. Erkuş, Adnan, (2005), Bilimsel Araştırma Sarmalı, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma süreci ele alınacaktır. Bu bağlamda, araştırma konusunun seçimi, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, örnekleme, veri elde etme yöntemleri, veri analizi ve araştırma raporunun yazılması konularına değinilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı,işlevleri,türleri
2 Araştırma tanımı ,türleri.temel nitelikleri
3 Ebelikte araştırma metodolojisi
4 Araştırma çeşitleri
5 Araştırma çeşitleri (devam)
6 Araştırma verilerinin elde edilmesinde kullanılan yöntemler
7 Araştırma verilerinin elde edilmesinde kullanılan yöntemler (devam)
8 Ara Sınav
9 Anket yöntemi,anket sorularının hazırlanması,formun düzenlenmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar verilerin bilgisayara kaydedilmesi ve değerlendirilmesi.
10 Hemşirelikte araştırmalarında karşılaşılan güçlükler
11 Araştırma ve etik
12 Araştırmalarda bulguların yorumu
13 Araştırmalarda rapor yazımı
14 Araştırmanın değerlendirilmesi, bilimsel okur yazarlık
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497104 Sağlık bilimlerinde araştırma teknikleri tanıtılacak
2 1497105 Makale yazma ve yayınlatma yolları öğretilecek Türkçe ve İngilizce makale taraması öğretilecek Araştırma tekniklerini kullanma ve veri toplama yöntemleri öğretilecek
3 1497106 makale okuma ve değerlendirme becerisine sahip olma
4 1497107 Disiplin ve disiplinlerarası benzerlik ve farklılıkları tanımlayabilme
5 1497108 Araştırma tekniklerini kullanabilme
6 1497109 Türkçe ve İngilizce makale taraması yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77936 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 77943 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 77944 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 77945 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 77946 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 77947 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 77948 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 77949 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme