Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE601 Perinatoloji-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Doğum öncesi süreçte annenin çevresiyle bütüncül olarak değerlendirilip izleminin yapılması ile anne ve fetüs sağlığının korunması, yükseltilmesi, geliştirilmesine yönelik gereken bilgi ve becerileri öğretmek, Gebelikle ilgili riskli durumları belirleyerek, bu durumlara yönelik bakım ve uygulamaları yapabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health NursingComprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

var

Dersin İçeriği

Doğurganlık ve anne sağlığı, doğum öncesi bakımın önemi ve amacı, gebelikle ilgili sağlık ölçütleri, gebeliğin oluşumu, toplumu tanıma, doğum öncesi izlem, ev ziyareti tekniği ve uygulaması ve gebelikte fizyolojik değişiklikler, sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler ile güvenli annelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek, Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, gebelikte risk faktörleri, önceden var olan riskli durumlar, gebelikte enfeksiyon hastalıkları, gebelikte hipertansif durumlar, prenatal kanamalar, gebelikte riskli durumlar, sistemik hastalıklar ve gebelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 4 8
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 2 1 2
12 Takım/Grup Çalışması 6 1 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
20 Rapor Hazırlama 4 2 8
21 Rapor Sunma 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 4 1 4
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanımı ve Giriş Doğurganlık ve Anne Sağlığı Doğum Öncesi Bakımın Önemi ve Amacı Gebelikle İlgili Sağlık Ölçütleri Toplumu Tanıma
2 Gebeliğin Oluşumu Doğum Öncesi İzlem I-II
3 Ev Ziyareti Tekniği ve Uygulaması I-II Laboratuar Uygulaması (Ev Ziyareti Tekniği ve Uygulaması)
4 Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler, Sık Görülen Yakınmalar ve Alınması Gereken Önlemler Gebelikte üreme sistemi ile ilgili değişiklikler Gebelikte solunum sistemi ile ilgili değişiklikler
5 Saha Uygulaması (Gebelikte üreme sistemi, solunum sistemi ile ilgili değişiklikler, bu sistemlerde görülen yakınmalar, alınması gereken önlemler) Gebelikte kas iskelet sistemi ile ilgili değişiklikler Gebelikte kardiyovasküler sistem ile ilgili değişiklikler Gebelikte gastrointestinal sistem (GİS) ile ilgili değişiklikler
6 Gebelikte üriner sistem ile ilgili değişiklikler Gebelikte karın duvarında oluşabilecek değişiklikler Gebelikte memelerde oluşabilecek değişiklikler
7 Gebelikte görülen diğer yakınmalar ve alınması gereken önlemler Gebelikte metabolik değişiklikler Gebelikte endokrin sistem ile ilgili değişiklikler Saha Uygulaması Gebelikte Beslenme
8 Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi Fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler Nonstress test (NST) Ultrason Biyofizik profil Fetal hareketlerin anne tarafından değerlendirilmesi Kontraksiyon stress test
9 Riskli gebelikler Gebelikte risk faktörleri Hiperemezis gravidarum Polihidroamnioz ve oligohidroamnioz Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları
10 ARA SINAV
11 Gebelikte Hipertansif Durumlar
12 Laboratuar Uygulaması Gebelik Belirtileri ve Tanılama Bakım Planı ve Öğretim Planı Tartışması
13 Prenatal Kanamalar
14 Çoğul Gebelik Sistemik Hastalıklar Ve Gebelik Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Ve Gebelik
15 Gestasyonel Diyabet Diyabet Ve Gebelik
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277357 Anne ve fetüs sağlığı ile doğum öncesi bakım hizmetlerinin önemini açıklayabilecek.
2 1277358 Gebeliğin ve fetüsün fizyolojik gelişim sürecini açıklayabilecek.
3 1277359 Gebe muayenesi yapabilecek, muayene sonuçlarını normal ve/veya riskli olarak değerlendirebilecek.
4 1277360 Gebelikteki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen yakınmalara yönelik gebenin gereksinimi olan bakımları uygulayabilecek.
5 1277361 Gebelik sürecinde normalden sapmaları tanıyabilecek.
6 1277362 Risk gruplarında anne fetüs sağlığının korunması ve geliştirilmesinde gerekli önlemleri alabilecek
7 1277363 Riskli gebenin izlem ve bakımını yapabilecek
8 1277364 Gebede sağlık sorunlarını belirleyebilmede ve sorunlarını çözümlemede sağlık bakım planı geliştirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 2 2 2
2 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 4 3 2 4 2
4 3 3 3 2 4 3 3 3
5 4 4 3 3 2 2 3 4
6 4 3 4 4 4 3 3 3
7 3 2 4 3 3 3 2 4
8 4 3 3 2 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek