Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Doğum öncesi süreçte annenin çevresiyle bütüncül olarak değerlendirilip izleminin yapılması ile anne ve fetüs sağlığının korunması, yükseltilmesi, geliştirilmesine yönelik gereken uygulamalı becerileri öğretmek, Gebelikle ilgili riskli durumları belirleyerek, bu durumlara yönelik uygulamaları yapabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health NursingComprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

var

Dersin İçeriği

Uygulama kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Faküktesi ve Samsun Doğum ve ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde staj yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA
2 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
3 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
4 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
5 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
6 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
7 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
8 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
9 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
10 ARA SINAV ARA SINAV
11 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
12 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
13 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
14 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
15 TAM ZAMANLI KLiNiK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498082 Gebe muayenesi yapabilecek, muayene sonuçlarını normal ve/veya riskli olarak değerlendirebilecek.
2 1498083 Gebelikteki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen yakınmalara yönelik gebenin gereksinimi olan bakımları uygulayabilecek.
3 1498084 Risk gruplarında anne fetüs sağlığının korunması ve geliştirilmesinde gerekli uygulamaları gerçekleştirebilecek
4 1498085 Riskli gebenin uygulamalı olarak izlem ve bakımını yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77936 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 77943 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 77944 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 77945 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 77946 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 77947 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 77948 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 77949 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 2 1 3
2 4 3 2 3 3 2 1 3
3 4 3 3 2 3 2 1 2
4 3 3 3 3 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek