Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Doğumun izlemi ve yaptırılması için anne, yenidoğan ve ailenin fiziksel, psiko-sosyal sağlığının korunması, yükseltilmesi ve geliştirilmesine yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri uygulamalı olarak öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health NursingComprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Staj Durumu

var

Dersin İçeriği

Uygulama kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Faküktesi ve Samsun Doğum ve ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde staj yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
2 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
3 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
4 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
5 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
6 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
7 VIZE SINAVI VIZE SINAVI
8 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
9 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
10 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
11 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
12 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
13 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
14 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
15 TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA TAM ZAMANLI KLINIK UYGULAMA
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277722 Normal doğum eylemini tek başına gerçekleştirmek
2 1277723 Doğum eyleminde anneye bakım uygulayabilecek
3 1277724 Bebeğin ve plasentanın doğumunu yaptırabilecek ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini karşılayabilecek.
4 1277725 Postpartum dönemde annenin, bebeğin sağlığının yükseltilmesine yönelik uygulamaları yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 2 2 2 4
2 2 3 2 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 2 2 4
4 4 4 3 2 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek