Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kadın ve yenidoğan sağlığının korunmasına yönelik ve hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme, tamamlayıcı bakım yöntemlerinin kadının yaşamındaki yerini ve önemini tartışabilme, bu bakım yöntemlerinde ebenin rolünü ve işlevini kavrayabilme becerisinin kazandırılmasını içerir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Velioğlu G. Tamamlayıcı Tıp Vizyonu. Profil yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlıklı yaşama yeni bir bakış elde eder. Tamamlayıcı terapilerin sağlık bakımındaki yerini kavrar. Doğru nefes almanın tedavideki yerini tanımlar.Enerji tekniklerinin temel özelliklerini tanımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAT'a ilişkin genel giriş (tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde TAT kullanımı tarihçesi,TAT yöntemleri)
2 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(meditasyon, yoga, gevşeme teknikleri)
3 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(müzik ve sanatla terapi uygulamaları)
4 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(hipnoz)
5 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(masaj, aromaterapi)
6 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(refleksoloji)
7 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(egzersiz uygulamaları)
8 VİZE SINAVI
9 Enerji Temelli Tedaviler (reiki)
10 Enerji Temelli Tedaviler (biyofeedback, biyoenerji)
11 Enerji Temelli Tedaviler (terapötik dokunma)
12 Biyolojik Temelli Tedaviler (fitoterapi)
13 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
14 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
15 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
16 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277375 Ebe ve ebelik teorilerini uygulama bilgi ve yeteneği geliştirebilir.
2 1277376 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3 1277377 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
4 1277378 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5 1277379 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2 3 2 2
2 3 4 4 3 4 3 2 1
3 4 3 2 3 2 1 1 2
4 3 3 4 3 3 2 2 2
5 5 4 3 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek