Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemini ve veri çözümlemeyi öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Portney LG, Watkins MP. (2000). Foundations of clinical research. Prentice Hall 2. Abramson JH, Abramson ZH. (1999). Survey methods in community medicine. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 3. Kirkwood BR, Sterne JAC. (2003). Essential medical statistics. Bodmin: Blackwell Science 4. Daly LE, Bourke GJ. (2000). Interpretation and uses of medical statistics. 5th ed. Oxford: Blackwell Science 5. Armitage P, Berry G. (1996). Statistical methods in medical research. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science 6. Dawson B, Trapp RG. (2004). Basic and clinical biostatistics. 4td ed. NY: Lange Medical Books/McGraw-Hill 7. Dupont WD. (2002). Statistical modelling for biomedical researchers. Cambridge: Cambridge University Press 8. Elwood M. (1992). Causal relationships in medicine. Oxford: Oxford University Pres 9. Elwood M. (1998). Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. Oxford: Oxford University Press 10. Aksakoğlu G. (2013). Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Meta Basımevi, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel yöntem, Nedensellik/Araştırma tipleri, Kaynak tarama/inceleme/yararlanma yöntemleri, Araştırmalarda hata kaynakları ve giderimi, Evren, örnek, örnekleme yöntemleri, Binom, Poisson, Gauss dağılımları ve özellikleri, Standart dağılım, p değeri, Dağılımın yaygınlık ölçütleri, güven aralığı, Verinin özellikleri, ölçümü, standart toplanması, Ölçüm verisinin çözümlenmesi, Sayım verisinin çözümlemesi, Araştırma yazımı, Genel değerlendirme, Tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel yöntem
2 Nedensellik/Araştırma tipleri
3 Kaynak tarama/inceleme/yararlanma yöntemleri
4 Araştırmalarda hata kaynakları ve giderimi
5 Evren, örnek, örnekleme yöntemleri
6 Binom, Poisson, Gauss dağılımları ve özellikleri
7 Standart dağılım, p değeri
8 Vize sınavı
9 Standart dağılım, p değeri
10 Dağılımın yaygınlık ölçütleri, güven aralığı
11 Ölçüm verisinin çözümlenmesi
12 Sayım verisinin çözümlemesi
13 Araştırma yazımı
14 Genel değerlendirme
15 Tartışma
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277736 Okuduğu bilimsel yazıyı anlayabilir ve eleştirebilir
2 1277737 Bilimsel araştırma planlayabilir
3 1277738 Bilimsel araştırma verisi toplayabilir
4 1277739 Bilimsel araştırma verisi çözümleyebilir
5 1277740 Bilimsel araştırma yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 3 4 3 3 4
2 4 3 3 2 2 4 2 5
3 4 3 4 4 2 1 4 4
4 5 3 3 3 2 4 3 4
5 4 2 1 2 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek