Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun çalışma yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

RIFAT GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Niyazi Karasar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntemi öğrenmek. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımını ve planlanmasını yapabilmek, doğru alıntı yapabilmek ve kaynakça hazırlayabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Nedir
2 Bilimsel Araştırma Türleri
3 Bilimsel Araştırma Türleri
4 Nitel Araştırma Yöntemleri
5 Nicel Araştırma Yöntemleri
6 Problem Cümlesi yazabilme
7 çalışmanın amacını yazabilme
8 çalışmanın önemini yazabilme
9 çalışmanın evren ve örneklemini yazabilme
10 çalışmanın kuramsal çerçevesini yazabilme
11 çalışmanın yöntemini yazabilme
12 çalışmanın verilerini analiz etme
13 çalışmanın bulgularını ve sonuçlarını yazabilme
14 Kaynakça oluşturabilme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494062 Bilimsel araştırma türlerini bilmek
2 1494063 bilimsel araştırmaya uygun yöntem seçebilmek
3 1494064 Bilimsel araştırma planlaması yapabilmek ve uygun çalışma hazırlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
2 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek