Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE610 APUD Hücre Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farklı sistem ve dokularda bulunan APUD sistemi oluşturan hücrelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ, Dr. Öğr. Üy. Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basic Histology, Text Book of Veterinar Histology, Colour Atlas of Veterinar Histology, Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, 1999, Pattens Foundations of Embryology (Carlson BM., 1981).Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

APUD sistemi ve APUD sistemi oluşturan hücreler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 28 28
7 Laboratuvar 1 40 40
11 Soru-Yanıt 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 APUD sistemi tanımı
2 APUD sistem hücreleri
3 Enteroendokrin hücreler (E ve D hücreleri)
4 Enteroendokrin hücreler (EC ve ECL hücreleri)
5 Enteroendokrin hücreler (G ve GL hücreleri)
6 Enteroendokrin hücreler (I ve K hücreleri)
7 Arasınav
8 Enteroendokrin hücreler (Mo ve N hücreleri)
9 Enteroendokrin hücreler (PP ve S hücreleri)
10 Enteroendokrin hücreler (VIP hücreleri)
11 Kromaffin hücreler ve Mast hücreleri
12 Parafoliküler hücreler, C hücreleri (Tiroid)
13 ACTH hücreleri (Hipofiz)
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258047 APUD kavramını öğrenir, APUD hücrelerinin kökenini öğrenir, APUD hücrelerinin yapısal özelliklerini anlar
2 1258048 Amin öncüllerinin alınımını ve dekarboksile edilme mekanizmalarını açıklar,
3 1258049 APUD hücrelerinin ürünlerini öğrenir, APUD hücrelerinin organ ve dokulardaki dağılımını öğrenir
4 1258050 Parakrin salgılamayı açıklar
5 1258051 , Parakrin salgılamayı endokrin salgılamadan ayırt eder, APUD hücrelerinin fonksiyonlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5