Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE610 APUD Hücre Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farklı sistem ve dokularda bulunan APUD sistemi oluşturan hücrelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ, Dr. Öğr. Üy. Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basic Histology, Text Book of Veterinar Histology, Colour Atlas of Veterinar Histology, Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, 1999, Pattens Foundations of Embryology (Carlson BM., 1981).Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

APUD sistemi ve APUD sistemi oluşturan hücreler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 28 28
7 Laboratuvar 1 40 40
11 Soru-Yanıt 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 APUD sistemi tanımı
2 APUD sistem hücreleri
3 Enteroendokrin hücreler (E ve D hücreleri)
4 Enteroendokrin hücreler (EC ve ECL hücreleri)
5 Enteroendokrin hücreler (G ve GL hücreleri)
6 Enteroendokrin hücreler (I ve K hücreleri)
7 Arasınav
8 Enteroendokrin hücreler (Mo ve N hücreleri)
9 Enteroendokrin hücreler (PP ve S hücreleri)
10 Enteroendokrin hücreler (VIP hücreleri)
11 Kromaffin hücreler ve Mast hücreleri
12 Parafoliküler hücreler, C hücreleri (Tiroid)
13 ACTH hücreleri (Hipofiz)
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480155 APUD kavramını öğrenir, APUD hücrelerinin kökenini öğrenir, APUD hücrelerinin yapısal özelliklerini anlar
2 1480156 Amin öncüllerinin alınımını ve dekarboksile edilme mekanizmalarını açıklar,
3 1480157 APUD hücrelerinin ürünlerini öğrenir, APUD hücrelerinin organ ve dokulardaki dağılımını öğrenir
4 1480158 Parakrin salgılamayı açıklar
5 1480159 , Parakrin salgılamayı endokrin salgılamadan ayırt eder, APUD hücrelerinin fonksiyonlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77192 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 77193 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 77194 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 77195 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 77227 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 77202 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 77196 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 77198 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 77199 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 77200 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 77201 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 77203 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 77204 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 77205 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 77212 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 77197 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 77206 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 77207 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 77208 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 77209 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 77210 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 77211 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 77213 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 77215 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 77214 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 77216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 77217 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 77218 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 77219 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 77220 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 77221 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 77225 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 77226 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 77222 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 77223 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 77224 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
5 5