Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Canlılarda gametogenesis, fertilizasyon ve plasentasyonu öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ, Dr. Öğr. Üy. Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Editör: Özer A,Yazarlar: Özfiliz N, Erdost H, Zık .Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş dördüncü baskı) ISBN 978-9944-77-205-1 2. Çeviri Editörü: Başaklar C. Langman’s Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık, Ankara, 2011 3. Çeviri editörü.: İ. Çelik, Y.Öznurlu. Veteriner Embriyoloji. Medipres yayıncılık, 2011. 4.Color Atlas of Embryology by Ulrich Drews 1995. Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 42 42
7 Laboratuvar 1 30 30
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gametogenezis, spermatogenesis ve oogenezis
2 Cinsiyet hücrelerinin oluşumu ve göçleri
3 Dişi genital sistem ve folliküller
4 Erkek genital system ve kanallar
5 Oosit ve spermatazoa taşınması
6 Fertilizasyon, kapasitasyon ve zona reaksiyonu, Bölünmeler ve bölünme tipleri
7 Arasınav
8 İmplantasyon ve implantasyon tipleri
9 Ekstraembriyonik Membranların oluşumu, Ekstraembriyonik Membranların yapısal özellikleri
10 Plasentanın oluşumu
11 Fetal membranlar ve maternal dokular
12 Farklı hayvan türlerinde plasenta tipleri( İnsan, domuz, at, ruminant, karnivor ve kemiriciler)
13 Plasentanın Histofizyolojik özellikleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480135 Gametogenezisi, oogenezis ve spermatogenezisi öğrenir
2 1480136 Spermatositogenezis, spermatomiyogenezisi öğrenir.
3 1480137 Kapasitasyon ve zona reaksiyonunu öğrenir. Fertilizasyonun öğrenilmesi,
4 1480138 Ekstraembriyonal keseleri öğrenmesi
5 1480139 Plasentanın ekstraembriyonel keselerle ilişkisini öğrenmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77192 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 77193 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 77194 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 77195 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 77227 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 77202 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 77196 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 77198 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 77199 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 77200 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 77201 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 77203 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 77204 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 77205 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 77212 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 77197 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 77206 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 77207 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 77208 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 77209 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 77210 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 77211 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 77213 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 77215 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 77214 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 77216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 77217 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 77218 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 77219 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 77220 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 77221 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 77225 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 77226 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 77222 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 77223 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 77224 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4