Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uygun doku alımı, tespit ve boyanmasının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ, Dr. Öğrt. Üyesi Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Histoloji laboratuvar bilgisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 1 42 42
7 Laboratuvar 1 14 14
19 Beyin Fırtınası 1 14 14
49 Performans 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histolojik tekniklerin genel prensiplerinin tanımlanması
2 Histolojik boyalar ve histolojik boyamaların genel prensipleri
3 Histolojik kesitlerde hücrelerin görünümü
4 Doku nasıl alınır, tespit edilir.
5 Histokimya
6 Sitokimya
7 Ara sınav
8 İmmunohistokimya
9 Temel boyalar ile preparatların boyanması
10 Genel mikroskop bilgisi
11 Preparatların mikroskopta incelenmesi
12 Laboratuvar uygulaması
13 Laboratuvar uygulaması
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500279 Labaratuvar çalışma prensipleri
2 1500280 histoloji teknikleri
3 1500281 doku alma
4 1500282 mikroskop kullanım bilgisinin öğrenilmesi
5 1500283 Histolojide kullanılan kimyasal maddeleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77192 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 77193 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 77194 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 77195 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 77227 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 77202 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 77196 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 77198 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 77199 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 77200 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 77201 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 77203 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 77204 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 77205 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 77212 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 77197 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 77206 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 77207 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 77208 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 77209 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 77210 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 77211 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 77213 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 77215 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 77214 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 77216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 77217 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 77218 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 77219 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 77220 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 77221 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 77225 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 77226 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 77222 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 77223 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 77224 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
5 5 4 5