Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sinir sistemi histolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doçent Doktor Şerife TÜTÜNCÜ, Dok. Öğr. Üyesi Tuğrul Ertuğrul

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı Diğer Kaynaklar Basic Histology, Text Book of Veterinar Histology, Colour Atlas of Veterinar Histology, Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, Comparative Veterinary Histology with clinical correlates Elizabeth Aughey, Fredric L.Frye, London : Manson, 2001 Basic Histology (Junqueira and Carneiro), Text/Atlas of Histology (Leeson et al.1988).

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Epitel ve Bağ dokusunun özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 42 42
7 Laboratuvar 1 25 25
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epitel dokularının sınıflandırılması ve genel fonksiyonları
2 Tek katlı yassı epitel, Tek katlı kübik epitel, Tek katlı prizmatik epitel
3 Keratinize ve non-keratinize çok katlı yassı epitel
4 Çok katlı kübik epitel, Çok katlı prizmatik epitel, Değişken epitel
5 Yalancı çok katlı prizmatik epitelyum, Bağlantı kompleksleri
6 Epitel dokularının yenilenmesi, Epitel hücrelerinden köken alan bezlerin genel histolojik yapıları
7 Arasınav
8 Bağ Doku
9 Bağ Dokusu Hücreleri
10 Makrofajlar: Mononükleer Fagosit Sistemi
11 Bağ Dokusu Tipleri
12 Kollagen sentezi, kollagen iplikler, retiküler iplikler ve elastik iplik sistemi
13 Bağ Dokusunun Histofizyolojisi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301600 Öğrenci epitel hücre kavramını öğrenir,
2 1301601 epitel doku çeşitlerini öğrenir,
3 1301608 epitel hücre tiplerini birbirinden ayırır,
4 1301609 bağlantı komplekslerini öğrenir ve bağ dokusu histolojisi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek