Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dokuları ayırt edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dokuları ayırt edebilmek. Histolojik boyamaların temel prensiplerini öğrenir. Histolojik kesitlerin yorumlanmasını öğrenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rohen, JW.Histolojik Ayırıcı Tanı. Çev.H. İmren. 1983.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Rutin histolojik işlemler için dokulardan örnek almasını öğrenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 50 50
7 Laboratuvar 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2 Histolojik tekniklerin genel prensiplerinin tanımlanması Histolojik boyalar ve histolojik boyamaların genel prensipleri Epitelyal yapılarda ayırt edici histolojik tanı. Kas dokularında ayırt edici histolojik tanı Sinir sistemi organlarında ayırt edici histolojik tanı Lenfoid organlarda ayırt edici histolojik tanı. Oral mukoza ve gastro-intestinal sistem organlarında ayırt edici histolojik tanı. Sindirim bezlerinde ayırt edici histolojik tanı Solunum sistemi organlarında ayırt edici histolojik tanı Erkek ve dişi genital sistem organlarında ayırt edici histolojik tanı Üriner sistem organlarında ayırt edici histolojik tanı Endokrin sistem organlarında ayırt edici histolojik tanı laboratuvarda mikroskop ile preparat incelenir

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306663 Histolojik boyamaların temel prensiplerini öğrenir. Histolojik kesitlerin yorumlanmasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 3 4 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek