Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHE616 Mukozal İmmun Sistem 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Mukoza kavramı, lenfoid doku, immun sistem kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ, Dr. Öğrt. üyesi Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sunuları (Power Point), Genel Histoloji Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Lenfoid dokular, bağışıklık sistemi, Abtijen sunan hücreler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 1 42 42
7 Laboratuvar 1 14 14
19 Beyin Fırtınası 1 14 14
49 Performans 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukoza kavramı
2 Non-immünolojik ve spesifik immün sistem
3 Bağışıklık yanıtının genel prensipleri
4 İmmün sistem hücrelerinin fonksiyonel histolojisi
5 Antijen sunan hücreler
6 Mukozal lenfoid dokuların genel yapısı
7 Ara sınav
8 Sindirim sistemi ilişkili lenfoid doku-GALT
9 Bronş ilişkili lenfoid doku-BALT, Larinks ilişkili lenfoid doku-LALT
10 Deri ilişkili lenfoid doku-DALT, Konjuktiva ilişkili lenfoid doku-CALT
11 Burun ilişkili lenfoid doku-NALT
12 Kanal ilişkili lenfoid doku-DALT
13 Tonsillalar
14 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307891 Lenfoid doku kavramını öğrenir, Lenfoid dokuların temel yapılarını kavrar, Mukoza kavramını öğrenir
2 1307892 Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökenini açıklar, genel prensiplerini kavrar, hücrelerinin fonksiyonel histolojisini öğrenir
3 1307893 Antijen sunan hücreleri öğrenir, Mukozal bağışıklık sisteminin fonksiyonel histolojisini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek