Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTPS315 HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Hekim olarak toplumun farklı gruplarına hizmet sunarken, bu gruplarla doğru iletişim kurmak, onları anlamaya çalışmak, onlara karşı çocukluğundan beri geliştirdiği önyargılarını fark etmek ve bunlarla başa çıkmak gerektiğini anlamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Doç. Dr. Hasan Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Mıdık, Dr. Öğr. Üyesi Miki Him, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yüce Tar, Öğr. Gör. Gülay Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güney S. 2012. Sosyal Psikoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Aronson E, Wilson T, Akertin R. 2012. Sosyal Psikoloji. Kaknüs Yayıncılık, Ankara Harlak H. 2001. Önyargılar. Sistem Yayıncılık, İstanbul Çayır K. 2012. Ayrımcılık, çok boyutlu yaklaşımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yedi sunum, yedi deneyim paylaşımı, bir film tartışması, bir gözlem çalışması ve bir festival yer almaktadır. Sunumlarda teorik bilgiler verilmekte, deneyim paylaşımlarında ise konuyla ilgili kişilerle sohbet ve soru-cevap tarzında görüşmeler yapılmaktadır. Gözlem çalışmaları gruplar halinde ve farklı dezavantajlı gruplarla ilgili olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda tüm öğrencilerin katıldığı tartışma oturumu yapılmaktadır. Ödev olarak, belirlenmiş bir kitap okuması ya da bir filmi izlemesi ve onunla ilgili tartışma yapması istenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 70
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 30
1 Ara Sınav 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
10 Tartışma 1 3 3
16 Alan Gezisi 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, hastalık, toplum: Hekimlikte kültürel farklılıklar Ötekileştirme (Algı, tutum, önyargı, ayrımcılık, damgalama ve ilişkili davranışlar) Aile, yaşlılar ve çocuklar Toplumsal cinsiyet Suç ve suçlu psikolojisi Kültürel çeşitlilik ve kültürel etkileşim, kültürel farklılıklar ve hekim Deneyim paylaşımları: İki kadın hekimin deneyimleri; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlügü, KOZA Şiddeti önleme ve izleme merkezi müdürünün deneyimleri; Denetimli Serbestlik Müdürünün deneyimleri; Cezaevi savcısının ve Cezaevi hekiminin deneyimleri.
2 Alt kültürler İnanç temelli ötekileştirme Cinsel yönelimler Deneyim paylaşımları: Yavuz Selim Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi hekiminin deneyimleri; Bir Yavuz Selim Mahallesi sakininin deneyimleri; Gözlem çalışmaları: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Video izlemi: Benim Çocuğum
3 Tartışmalar: Onlar İçin Ne Yapabiliriz? Huzurevi, Yetiştirme Yurdu, Denetimli Serbestlik, Yavuz Selim Mahallesi, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi gözlemlerinin tartışılması. Festival: Öğreniyorum, Öğretiyorum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258120 Sağlığın ve hastalığın biyomedikal ve sosyal modellerini karşılaştırabilmeli
2 1258121 Sağlıkta kültürel farklılıkların önemini açıklayabilmeli
3 1258122 Algı, tutum, önyargı, ayrımcılık, ötekileştirme ve damgalama kavramlarını açıklayabilmeli
4 1258123 Önyargılarını fark edebilmeli
5 1258124 Dezavantajlı gruplarla ötekileştirme arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli
6 1258125 Toplumsal cinsiyet kavramını açıklayabilmeli
7 1258126 Cinsel kimlik, cinsel rol ve cinsel yönelim kavramlarını açıklayabilmeli
8 1258127 Suç ve suçlu kavramlarını açıklayabilmeli
9 1258128 Dezavantajlı gruplarla ilgili resmi ve resmi olmayan kurumları ve işlevlerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır