Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTPS513 ASSESMENT OF CLINICAL LABORATORY RESULTS 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Hasta tanı koyma sürecinde klinikler tarafından istenen laboratuar testlerinin çalışma prensiplerinin, sonuçlanmasının ve değerlendirme sürecinin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı Dr. Birşen Bilgici Dr. Bahattin Avcı Dr. Ramazan Amanvermez Dr. Özgür Korhan Tunçel Dr. Asuman Birinci Dr. Demet gür Vural Dr. Kemal Bilgin Dr.Tuğba Kuruoğlu Dr. Ahmet Bektaş Dr. Mahmut Şahin Dr. Ayşegül Atmaca Dr. Ramis Çolak Dr. Ayşegül Soylu Dr. Metin Özgen Dr. Düzgün Özatlı Dr. Mehmet Turgut Dr.Bahattin Avcı Dr. Ümmet Abur Dr. Seda Gün Dr. Hayriye Sayarlıoğlu Dr. Hilmi Atay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarında numune kabul 2- Laboratuvarda biyogüvenlik 3- Karaciğer fonksiyon testleri 4- Tiroid hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 5- Diabetes Mellitus’un laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 6- OGTT değerlendirilmesi 7- Akut Myokard infarktüsü laboratuar bulgularının değerlendirilmesi 8- Böbrek hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 9- Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi 10- Romatolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 40 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 25 2 50
7 Laboratuvar 17 3 51
20 Rapor Hazırlama 2 11 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyasal testler için kullanılan numuneler ve bu numunelerin elde edilmesi,Biyokimya laboratuarında uyulması gereken kurallar ve laboratuar güvenliği,Biyokimya laboratuarının yapılanması ve işleyişi,Biyokimyasal test sonuçlarını etkileyen faktörler,Biyokimya laboratuarında kullanılan ölçüm yöntemleri,Mikrobiyolojik testler için kullanılan numuneler ve bu numunelerin elde edilmesi ve test sonuçlarını etkileyen faktörler ,Mikrobiyoloji laboratuarının yapılanması ve işleyişi,Serolojik testlerin değerlendirilmesi,Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanması,Enfeksiyon hastalıklarında tanı testlerinin yorumlanması Biyokimya Laboratuvarı Numune kabul CBC Lab Biyokimya-Hormon Lab İdrar Lab. Acil Lab Metabolizma Lab Bakteriyoloji Lab Mikrobiyoloji Laboratuvarı Numune kabul.
2 Karaciğer fonksiyon testleri,Akut Myokard infarktüsü laboratuar bulgularının değerlendirilmesi,Tiroid hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Diabetes Mellitus’un laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Radyolojik tetkiklerin değerlendirilmesi ,Romatolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi,Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ,Hematolojik hastalıklarda laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ,Periferik yaymanın hazırlanması ve değerlendirilmesi ,OGTT değerlendirilmesi ,Tıbbi genetik laboratuarına örnek gönderilmesi ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi Mikoloji Lab Seroloji-ELISA Lab Parazitoloji Lab. Tüberküloz lab Tıbbi Genetik Lab. Patoloji Lab
3 Patolojik incelemeler için örneklerin gönderilmesi ve sonuçları etkileyen faktörler ,Tam idrar tetkikinin değerlendirilmesi,Böbrek hastalıklarında laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,Koagulasyon testlerinin değerlendirilmesi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344007 Klinik hastalıklarda istenmesi gereken laboratuvar testleri
2 1344008 Laboratuvar testlerinin çalışma süreçleri
3 1344009 Laboratuvar test sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır