Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Toplum Sözleşmesinden başlayarak devlet-toplum ilişkisinin felsefece dayanaklarını ortaya çıkarmak bu dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Lokman Çilingir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nozick, Robert. Anarşi, Devlet Ve Ütopya. Çeviren Alişan Oktay. 2. bs. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 6. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Robert Nozick'in devlet anlayışının çözümlenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Tabiat Hali Teorisi veya Bir Devlet Kendiliğinden Nası Ortaya Çıkar?
3 Tabiat Hali
4 Ahlaki Sınırlamalar ve Devlet
5 Yasaklama, Tazminat ve Risk
6 Devlet
7 Devletle İlgili Ek Değerlendirmeler
8 Dağıtımcı Adalet
9 Eşitlik, Haset
10 Ara Sınav
11 Sömürü
12 Demoktesis
13 Ütopya Bir Çerçeve
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
3 1544510 Öğrenci devlet-toplum ilişkisinden doğan sorunları çözümleyebilecektir.
5 1544507 Öğrenci, eşitlik ve adalet arasındaki ilişkiyi irdeleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
3 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek